Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
#caption6
Aantal voorgaande Vrouwenvertegenwoordigers
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
2 mei 2017
Call for consultant HerNetHerRights
De European Women's Lobby zoekt een consultant voor haar project HerNetHerRights "Re-claiming Digital Spaces: Tackling Online Violence against women and Girls in Europe". Meer informatie...
9 mei 2017
AGORA summer school 2017: applications are OPEN!
The applications for the Agora summer school 2017 from the European Women's Lobby are open. EWL’s Feminist Summer School is taking place in Brussels from 7 to 11 September 2017. Meer informatie...
12 mei 2017
GWI-NL Expert Meeting over UN resolutie 1325 in de praktijk
Dit is een uitnodiging voor de GWI-NL expertmeeting over "Vrouwelijk leiderschap in conflictsituaties - werkt UN resolutie 1325 in de praktijk?" NVR is een van de organisaties betrokken bij NAP 1325. Meer informatie...
17 mei 2017
Vier IDAHOT met een #selfie van je favoriete familie!
De NVR ondersteunt de actie IDAHOT2017 'familie'. In Nederland vieren we een IDAHOT week: van 13-21 mei worden door het hele land diverse activiteiten georganiseerd. Meer informatie...
20 mei 2017
De vrouw van nu en haar uitdagingen
Op zaterdag 20 mei organiseren onze lidorganisaties FAM! Netwerk en ZijActief Limburg de bijeenkomst "De vrouw van nu en haar uitdagingen". Kom ook naar Roermond volg workshops over financiën, pensioen, balans werk en privé, vrouwen vroeger en nu en seksuele levenservaringen. Meer informatie...
24 mei 2017
Expertmeeting: FEMtalks NL - Naar een genderinclusieve Economie!
Vooraankondiging: Expertmeeting: FEMtalks NL - Naar een genderinclusieve Economie! 24 mei in het huis van Europa. Kom ook! Meer informatie...
28 mei 2017
WIZO symposium: Vrouwkracht bundelen: zin of onzin?
Onze lidorganisatie WIZO organiseert op 28 mei een symposium over 'Vrouwkracht bundelen: zin of onzin?'. Het wordt een mini-symposium met inspirerende powervrouwen uit Israël en Nederland. Meer informatie...
1 juni 2017
CDAV zoekt bestuursleden
Onze lidorganisatie CDAV zoekt drie nieuwe bestuursleden waaronder een secretaris. De functies zijn onbezoldigd en solliciteren kan tot 1 juni. Meer informatie...
10 juni 2017
Stichting Zijweg organiseert E-day in Amsterdam
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg organiseert op 10 juni een E-day in Amsterdam. De ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld. Meer informatie...
De NVR gaat door!
De NVR is blij om mee te delen dat beide allianties waar de NVR deel van uitmaakt zijn gehonoreerd. Dit betekent dat de NVR ook volgend jaar subsidie krijgt van OCW. Meer informatie...
NVR en FO samen voor De Nieuwe Toekomst
Start vervolgproject De Nieuwe Toekomst voor een veilige toekomst van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld Meer informatie...
Brief aan informateur Edith Schippers
De NVR heeft een brief gestuurd naar informateur Edith Schippers met de vraag de aandachtspunten in de brief mee te nemen in de besprekingen. 1. het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen, 2. het tegengaan van geweld tegen vrouwen en 3. De personele bezetting van het kabinet. Meer informatie...
OVN medeondertekenaar brief informateur Schippers
Lidorganisatie Ouderen Vrouwen Netwerk is medeondertekenaar van een brief aan informateur Schippers over de aanpak van armoede & sociale uitsluiting en zorg voor je medemens als sociale samenleving. Meer informatie...
Organisaties wijzen op het belang om Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te nemen in het coalitieakkoord
Een van de speerpunten van de NVR is geweld tegen vrouwen. De NVR juicht dit soort initiatieven dan ook toe en hoopt dat Geweld wordt opgenomen in het coalitieakkoord. Meer informatie...
WILPF schrijft brief aan Schippers over rol vrouwen in vredesprocessen
Onze lidorganisatie de Nederlandse afdeling van Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) bepleit een grotere rol voor vrouwen in processen van vrede, verzoening en wederopbouw. Meer informatie...
Verslag voorzittersoverleg 2017
Op 24 maart 2017 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijkse voorzittersoverleg. Het thema van de middag was de nieuwe subsidieaanvraag en NVR 3.0. Meer informatie...
Vaderschapsverlof voorlopig in de ijskast
Op 12 april 2017 is de uitbreiding van het vaderschapsverlof in de ijskast gedaan. De NVR vindt dit een schadelijke zaak en hoopt dat het kabinet snel het vaderschapsverlof uitbreid. Meer informatie...
Groot verschil tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vrouwen
In april 2017 kwam het rapport ‘Leren van verschillen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit. Het rapport gaat in op de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vrouwen. De NVR geeft kort de conclusies weer. Meer informatie...
Zeg nee tegen het mannen panel (.nl)
De NVR ondersteunt het initiatief ‘Zeg nee tegen het mannenpanel’. Het is een initiatief van Petra Stienen (publicist), Marga Miltenburg (Zijspreekt) en Janneke van Heugten (VIDM). Meer informatie...
Voortgang initiatiefwet Partneralimentatie.
Via onze lidorganisatie WOUW, de voortgang over initiatiefwet Partneralimentatie. Meer informatie...
NVR ondersteunt oproep WO=MEN. Laat het aanzetten tot verkrachting niet onbestraft!
De NVR ondersteunt de oproep van WO=MEN: Laat aanzetten tot verkrachting in Burundi niet onbestraft! Afgelopen week werd een filmpje gepubliceerd waarin te zien is hoe leden van de CNDD-FDD’s elkaar al zingend aanzetten tot verkrachting van vrouwen en meisjes van de oppositie. Meer informatie...
Vrouwen willen eerst onderzoek naar keuzevrijheid in het nieuwe geboortezorgstelsel
Via onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Nieuwe procedure: Vrouwen eisen onderzoek naar keuzevrijheid voordat nieuwe geboortezorgstelsel ingevoerd wordt. Meer informatie...
VrouwenStemmen, Kies een vrouw
Op 15 maart 2017 mogen we weer naar de stembus. Kies een vrouw. Hier een handige toolkit met documenten en tips voor strategisch stemmen en het orgnaniseren van thema-avonden over dit onderwerp. Meer informatie...
Het #AllMalePanel
Overal zie je nog steeds voornamelijk mannen praten en nog al te vaak zie je in een panel alleen maar mannen zitten, het zogenaamde #AllMalePanel. Dit is schadelijk en moeten we veranderen. Meer informatie...
Stichting Zijweg stuurt brief naar informateur over geweld in afhankelijkheidsrelaties
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg heeft informateur Schippers als bijdrage aan het coalitieprogramma een brief gestuurd over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Meer informatie...
Internationale Bahá'í vrouwen waren bij CSW61
Via onze lidorganisatie Bahá'í vrouwenforum: Bahá'í international Community (BIC) was in New York bij de 61e CSW. Daar hebben ze bijgedragen aan het discours over vooruitgang van vrouwen. Meer informatie...

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact