Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
Zorg M/V
10 december 2016
WILPF: "Doorbraak kernwapendebat: VN gaat onderhandelen over een verbod op kernwapens."
Onze lidorganisatie WILPF organiseert op zaterdag 10 december een bijeenkomst over "Doorbraak kernwapendebat: VN gaat onderhandelen over een verbod op kernwapens." Kom ook! Meer informatie...
19 januari 2017
Uitnodiging nieuwjaarsontvangst FAM!
Onze lidorganisatie FAM! Netwerk organiseert op donderdag 19 januari een nieuwjaarsontvangst: Vrouwelijk talent in de schrijnwerpers. Meer informatie...
Uitbreiding kraamverlof partners van vrouwen die net zijn bevallen in de ijskast?
De Raad van State heeft in november een negatief advies uitgegeven over het uitbreiden van het kraamverlof van partners van vrouwen die net zijn bevallen. De NVR vindt dat het wetsvoorstel uitgewerkt dient te worden. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2016
Donderdag 24 november 2016 was de Algemene Ledenvergadering van de NVR in de mooie raadszaal in het stadhuis in Zwolle. Meer informatie...
EWL boekje "From conflict to peace?" aangeboden aan OCW
Vrijdag 18 november hebben Anke Vervoord en Tonny Filedt Kok namens de NVR het boekje "From conflict to peace? #WomensVoices" overhandigd aan Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van OCW. Meer informatie...
De Nederlandse Vrouwen Raad draagt Jamila Aanzi voor als vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2017.
De Nederlandse Vrouwen Raad draagt Jamila Aanzi voor als vrouwenvertegenwoordiger in de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2017. Meer informatie...
Oproep brief sturen initiatiefwet herziening partneralimentatie
In de Algemene Ledenvergadering heeft Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW de actie over de inintatiefwet herziening partneralimentatie uitgelegd. Zij roept de lidorganisaties op om een brief te sturen. Meer informatie...
Orange The World! Make the World Orange
Gisteren 24 november is het startsein gegeven voor 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen: Orange The World. Meer informatie...
2017 is het Europese jaar van Geweld Tegen Vrouwen
Naar aanleiding van de internationale dag van geweld tegen vrouwen, 25 november, heeft de Europese commissie een jaar met gefocuste acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen gelanceerd. Meer informatie...
Conclusie CEDAW-comité: Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen
Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen. Meer informatie...
De NVR ondertekent statement beleid van UN Women over sekswerk
Organisaties van sekswerkers, vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties (waaronder de NVR) hebben een statement ondertekent naar aanleiding van een oproep van UN Women over de ontwikkeling van beleid over de rechten van sekswerkers. Meer informatie...
Stichting Zijweg zoekt bestuursleden: secretaris en penningmeester
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg zoekt bestuursleden (onbezoldigd). Ze zijn momenteel op zoek naar een peningmeester en secretaris. Interesse? Mail naar bureau@stichtingzijweg.nl Meer informatie...
Vrouwen zullen dupe zijn van automatisering< NVR in de Volkskrant
De NVR heeft een opiniestuk geschreven over de SER en haar Verkenning Mens en Techniek en het gebrek aan aandacht voor de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt in deze verkenning. Dit opiniestuk is maandag 21 november 2016 gepubliceerd in de Volkskrant. Meer informatie...
Inbreng NVR Algemen Overleg Emancipatie OCW
Op 27 oktober 2016 was het Algemeen Overleg Emancipatie van OCW. De NVR heeft van tevoren haar inbreng opgestuurd naar de vaste commissie OCW en emancipatiewoordvoerders. Meer informatie...
Bussemaker creëert rookgordijn rond vrouwenrechten. VN-comité ontzet over negeren van afspraken.
Op 10 november ondervroegen leden van het VN-verdragscomité de Nederlandse regering over hoe Nederland het VN-Vrouwenverdrag nakomt. Lees hier de onderwerpen waarop de minister is ondervraagt. Meer informatie...
Afscheid en opvolging Aleid van den Brink Observatorium EWL
Afgelopen vrijdag 4 november hebben we afscheid genomen van Aleid van den Brink als vertegenwoordiger bij het observatorium van the European Women's Lobby en als lid van de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging. Essa Reijmers gaat haar opvolgen. Hier een afscheid en een introductie van de dames. Meer informatie...
Voer De Nieuwe Toekomst uit in uw Gemeente
Elke gemeente kan De Nieuwe Toekomst uitvoeren. Lees hier wat De Nieuwe Toekomst is en hoe u het ook in uw gemeente kan uitvoeren. Het is mogelijk op subsidie te krijgen van OCW. Meer informatie...
Doe mee met het Wikiproject Gendergap en verklein de genderkloof op wikipedia
Wikimedia heeft contact gezocht met de NVR over het feit dat er een genderkloof is op wikipedia. Er zijn weinig artikelen over vrouwenonderwerpen en hier moet verandering inkomen. De NVR steunt dit initiatief en wil het graag onder de aandacht brengen. Meer informatie...

Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
 ZijAc 
 WBII