Ga naar homepage
#caption
#caption
Internationaal > Commission on the Status of Women

In februari/maart van ieder jaar vindt in New York de zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). In de CSW worden de afspraken bewaakt die gemaakt zijn in Beijing in 1995 tijdens de 4e Wereld Vrouwenconferentie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Beijing Platform for Action.

De NVR coördineert samen met Wo=Men en Atria de inbreng van de Nederlandse vrouwenorganisaties voor de regeringsdelegatie naar de CSW. De Vrouwenvertegenwoordiger AVVN is bij de CSW aanwezig.


De agreed conclusions van de 62e CSW
De 'agreed conclusions' de 62e CSW zijn bekend. Het thema van dit jaar was ‘Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls’. Meer informatie...
Pitch NVR CSW 62, OCW 13 februari 2018
De NVR heeft bij de briefing van OCW over de 62 Commission on the Status of Women, waar ook onze vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning bij aanwezig zal zijn, een pitch gegeven over Rural Women Meer informatie...
VN Vrouwenvertegenwoordiger 2018, Willemien Koning
Onze voorzitter Nenita La Rose in gesprek met onze Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning over de CSW. Meer informatie...
Komende deadlines CSW 2018
Informatie over de komende CSW in 2018, de 62e CSW; data, thema's en deadlines. Let op: de informatie is in het Engels. Meer informatie...
Internationale Bahá'í vrouwen waren bij CSW61
Via onze lidorganisatie Bahá'í vrouwenforum: Bahá'í international Community (BIC) was in New York bij de 61e CSW. Daar hebben ze bijgedragen aan het discours over vooruitgang van vrouwen. Meer informatie...
Briefing ter voorbereiding van de 61e CSW
Op 16 februari kwamen verschillende organisaties bij een op het ministerie van OCW voor de briefing ter voorbereiding van de 61e CSW: ‘Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work’. Jamila Aanzi, onze vrouwenvertegenwoordiger sprak daar de zaal toe. Meer informatie...
Verslag 60e CSW door vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen
Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen heeft een verslag geschreven over haar ervaringen tijdens de CSW. De 60e CSW: een week vol inspiratie en informatie. Meer informatie...
De overeengekomen conclusies van CSW60
Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. Meer informatie...
Kamerbrief over uitkomsten CSW60
Minister Bussemakeer heeft de Tweede Kamer in een brief geinformeerd over de Nederlanse inzet tijdens de 60e sessie van de Commission on the Statius of Women die afgelopen maart in New York plaatsvond. Ook de uitkomsten van de CSW komen in de brief aan bod. Meer informatie...
Geef vrouwen de kennis en macht om klimaatverandering het hoofd te bieden
Tekst van de inleiding over de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld voor de CSW die Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen hield tijdens de briefing voor de 60ste zitting van de Commission on the Status of Women bij het Ministerie van OCW. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst door Bussemaker als voorbeeldproject genoemd tijdens EU side event bij CSW60
Aleid van den Brink, lid van de Adviescommissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging van de NVR, was in New York bij CSW 60 en bericht over het EU side event dat op 15 maart in New York werd georganiseerd en waar o.m. minister Bussemaker een van de sprekers was. Meer informatie...
Symbolische overhandiging CSW aanbevelingen
Tijdens de briefing van het Ministerie van OCW voor de 60e zitting van de Commission on the Status of Women is namens het maatschappelijk middenveld een zgn. twopager aangeboden aan plaatsvervangend directeur Emancipatie Jantina Walraven. Meer informatie...
Verslag CSW59 en wat eraan vooraf ging
Irene Hemelaar, Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015, woonde in maart de Commission on the Status of Women bij in New York. Over CSW59 en wat eraan vooraf ging, schreef zij een kort en compact verslag. Meer informatie...
Impressie bezoek aan CSW59
Tonny Filedt Kok, lid van de NVR adviescomissie voor Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, was van 7 tot 14 maart in New York voor het bijwonen van CSW59. Zij schreef een korte impressie van de side events en andere bijeenkomsten die ze daar heeft bijgewoond. Meer informatie...
Foto-impressie CSW59
Een LHBT side event met minister Bussemaker in het panel, de aanbieding van het NGO Review Report aan de minister, en de presentatie van het derde wereldcongres Womens Shelters. Het vond allemaal plaats tijdens de eerste dagen van CSW59 in New York. Meer informatie...
Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar blogt vanuit New York
Irene Hemelaar was ter voorbereiding van haar functie dit jaar als Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene vergadering van de Verenigde Naties, bij de CSW. Zij vertelde op het weblog van de Vrouwenvertegenwoordiger over haar ervaringen. Meer informatie...
Rusland, Indonesië en het Vaticaan leiden harde en succesvolle aanval op vrouwenrechten bij de VN
Uit het officiële einddocument van de Commission on the Status of Women, dat overigens op de 1e dag van de CSW is aangenomen, is het benoemen van de mensenrechten van vrouwen door een ‘unholy alliance’ van reactionaire staten helemaal geschrapt. Meer informatie...
Neem inhoud Istanbul Conventie op in allesomvattend wereldwijd wettelijk kader
De INLW en de NVR hebben een 'oral statement' aangevraagd voor CSW59 waarin ze ervoor pleiten om de inhoud van de Istanbul Conventie op te nemen in een wereldwijd wettelijk kader voor vrouwenrechten. Meer informatie...
Aanbevelingen voor 59e CSW
Namens Atria, de NVR en WO=MEN heeft Elisabeth van der Steenhoven tijdens de CSW briefing aan minister Bussemaker, en aan de gevolmachtigd ministers van Aruba, Curacao en St. Maarten, de aanbevelingen aangeboden van het Nederlandse maatschappelijk middenveld voor de 59e sessie van de CSW. Meer informatie...
NGO Review Report Beijing+20: Women are Agents of Change
Onder coördinatie van Atria, NVR en Wo=Men is het NGO Review Report Beijing+20 totstandgekomen. Het rapport geeft een goed beeld van de huidige stand van gender gelijkheid in Nederland en is toegezonden aan UN Women. Meer informatie...
Factsheet over de CSW van Atria
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft een factsheet uitgegeven over de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties. Meer informatie...
CSW Archief
In het CSW archief treft u informatie aan over de inzet van de NVR en/of het maatschappelijk middenveld voor eerdere sessies van de Commission on the Status of Women Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 12 mei 2010 | Laatste bewerking: 2 maart 2018
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact