Ga naar homepage
#caption
#caption
Onderwerpen > Nationaal Actie Plan 1325

De NVR heeft zowel het 1e als het 2e Nationaal Actieplan 1325 ondertekend. Via het partnerschap van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede heeft de NVR inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Meer informatie over het NAP 1325: www.nap1325.nl.


NAP 1325 III ook door NVR ondertekend
Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst is door 60 ondertekenaars de derde versie van het Nationaal Actieplan 1325 voor de komende 4 jaren ondertekend. Ook de NVR, alsmede een aantal van haar lidorganisaties, heeft voor de implementatie van het plan getekend. Meer informatie...
Seminar Women as Agents for Peace and Security
Verslag van het seminar over Resolutie 1325, het 2e Nationaal Actie Plan 1325 en de betrokkenheid van vrouwenorganisaties en diasporavrouwen, dat de NVR op 12 april 2013 organiseerde, samen met het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. Meer informatie...
Nederland zet in op krachtige participatie vrouwen in conflictgebieden
Op dinsdag 11 december 2012 vond het interactieve event Women in Warzones: Peace Lords for Change plaats. Een jaar na ondertekening van het Nederlands Nationaal Actieplan 1325 voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Meer informatie...
NAP 1325 2012-2015
In 2011 is een nieuw Nationaal Actieplan tot stand gekomen. Dit bouwt voort op het eerdere NAP 1325 en is daar een verdieping en verdere aanscherping van. Meer informatie...
NAP 1325 2008-2011
In 2008 heeft Nederland een Nationaal Actieplan 1325 ontwikkeld voor de periode 2008-2011, daarin is duidelijk verwoord dat Nederland zich langdurig wil inzetten voor de uitvoering van Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 16 mei 2013 | Laatste bewerking: 18 juli 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact