Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
Onderwerpen > VN Vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt sinds 1979 de internationale basis voor het NL emancipatiebeleid. De Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van de Verenigde Naties ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Iedere 4 jaar brengt de NL regering rapport uit aan CEDAW over hoe het in Nederland staat met de naleving van het verdrag. De regeringsrapportage wordt steeds gevolgd door een schaduwrapportage. Dit is een rapportage waarin maatschappelijke organisaties hun mening geven over de naleving in Nederland van het VN Vrouwenverdrag. NL tekst VN Vrouwenverdrag >>


Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen
De NVR heeft mede geholpen aan het ontstaan van de publieke (Nederlandse) versie van de aanbevelingen van het CEDAW-Comité en de voornaamste punten uit de schaduwrapportage. Meer informatie...
Zwangere zelfstandigen ontlenen rechten aan VN-vrouwenverdrag
ZZP vrouwen die tussen 2004-2008 een kind kregen, moeten alsnog een uitkering ontvangen voor de 16 weken rond de bevalling. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op donderdag 27 juli 2017 in een tussenuitspraak. Meer informatie...
Conclusie CEDAW-comité: Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen
Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen. Meer informatie...
Bussemaker creëert rookgordijn rond vrouwenrechten. VN-comité ontzet over negeren van afspraken.
Op 10 november ondervroegen leden van het VN-verdragscomité de Nederlandse regering over hoe Nederland het VN-Vrouwenverdrag nakomt. Lees hier de onderwerpen waarop de minister is ondervraagt. Meer informatie...
NVR ondertekent schaduwrapportage 2.0 VN Vrouwenverdrag
De NVR behoorde tot de 76 organisaties die het Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag ondertekenden. Het Schaduwrapport is op 20 september 2016 naar het CEDAW-Comité in Genève verzonden. Meer informatie...
Voortgang schaduwrapportage CEDAW
Nu de CEDAW Pre-sessie achter de rug is en CEDAW de List of Issues heeft gepubliceerd, is fase 2.0 van het schaduwrapportage proces aangebroken. Meer informatie...
Rapportage College voor de Rechten van de Mens aan CEDAW
Ook het College voor de Rechten van de Mens stuurde een rapportage aan het CEDAW. Het College concludeert dat de regering een actievere rol moet aannemen in het voorkomen en bestrijden van discriminatie van vrouwen. Meer informatie...
Zorg over wegvallen geldstromen zuidelijke vrouwenorganisaties
De Womens Major Group heeft een schaduwrapportage over Nederland ingediend bij CEDAW. Ze uiten grote zorgen over het feit dat in FLOW II weliswaar meer geld beschikbaar is, maar dat het gaat naar minder organisaties die geen van allen in the global south gevestigd zijn. Meer informatie...
6e Schaduwrapportage CEDAW
De 6e Schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag is medio januari 2016 verzonden naar CEDAW. De Schaduwrapportage is opgesteld door het Netwerk VN Vrouwenverdrag. De NVR maakt deel uit van dit Netwerk en heeft de rapportage mede ondertekend. Meer informatie...
6e CEDAW rapportage
Op 28 oktober 2014 heeft de minister van OCW de 6e rapportage CEDAW aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister bood tegelijkertijd het Beijing+20 rapport aan over de implementatie in Nederland van het Beijing Platform for Action. Meer informatie...
Factsheet Recommendation 30
In 2013 bracht het CEDAW-Comite de Algemene Aanbeveling 30 uit over Women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Het Netwerk VN Vrouwenverdrag maakte ter gelegenheid daarvan een factsheet met een samenvatting. Meer informatie...
Eerdere regerings- en schaduwrapportages
In 2008 verscheen de 5e regeringsrapportage. De schaduwrapportage werd in 2009 uitgebracht. CEDAW vroeg de NL regering om een tussenrapportage die in april 2012 werd uitgebracht. De schaduwrapportage volgde in juli van dat jaar. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 19 mei 2013 | Laatste bewerking: 18 augustus 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact