Ga naar homepage
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
Projecten > De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst (DNT) is een succesvol ongoing project voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland. Het pilot DNT is eind juni 2016 met succes afgerond, waarna besloten is om verder te gaan.
 

Meer informatie over DNT vindt u in de inforeeks. Klik hier
Lees hier meer over de methodiek en de resultaten/effecten van de methodiek
 

Het project ook in uw gemeente? Klik hier
 

Meer informatie: info@de-nvr.nl, 070-3469304; info@opvang.nl, 033-4615029.

 


De Nieuwe Toekomst in landelijk programma genoemd als goede methodiek
Steeds meer organisaties, instellingen en overheden erkennen de methodiek van De Nieuwe Toekomst als een goede manier om vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Meer informatie...
Nieuwe trainers getraind voor De Nieuwe Toekomst
Op vrijdag 27 oktober en 3 november zijn er 13 nieuwe trainers voor De Nieuwe Toekomst getraind. Deze trainers gaan in hun gemeente aan de slag om nieuwe groepen deelnemers aan De Nieuwe Toekomst te trainen. Meer informatie...
Onderzoek naar de effecten van het project ‘De Nieuwe Toekomst’
Atria kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis gaat de komende 4 jaar onderzoek doen naar de effecten van het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...
Ondertekening overeenkomst De Nieuwe Toekomst.
Op dinsdag 4 juli is de overeenkomst tussen FO en NVR over De Nieuwe Toekomst getekend en hebben de voorzitters elkaar ontmoet. Een mooie bekrachtiging van de samenwerking tussen deze organisaties. Meer informatie...
FNV Vrouw zoekt coaches voor De Nieuwe Toekomst in Zaanstad
FNV Vrouw gaat opnieuw van start met het project De Nieuwe Toekomst in Zaanstad en zoekt vrijwillige coaches voor de ondersteuning van de deelneemsters, vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Meer informatie...
NVR en FO samen voor De Nieuwe Toekomst
Start vervolgproject De Nieuwe Toekomst voor een veilige toekomst van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst genoemd als goed voorbeeld gendersensitief werken huiselijk geweld
In de factsheet van de VNG over het Istanbul verdrag wordt De Nieuwe Toekomst genoemd als een goed voorbeeld van gendersensitief werken in de aanpak / preventie van huiselijk geweld. Meer informatie...
Voer De Nieuwe Toekomst uit in uw Gemeente
Elke gemeente kan De Nieuwe Toekomst uitvoeren. Lees hier wat De Nieuwe Toekomst is en hoe u het ook in uw gemeente kan uitvoeren. Meer informatie...
Toekenning subsidie provincie voor Vrouwenplatform Carree voor DNT
Woensdag 28 september jl. was het feest bij onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree. De ingediende subsidie aanvraag voor o.a. De Nieuwe Toekomst is goedgekeurd door de provincie. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst bij inspiratiedag `economische zelfstandigheid voor vrouwen´ van OCW
De Nieuwe Toekomst als effectief voorbeeld en methode op de inspiratiedag `economische zelfstandigheid voor vrouwen´ van OCW op 22 september 2016. Meer informatie...
Effecten methodiek De Nieuwe Toekomst
Uit de effectmeting van het project De Nieuwe Toekomst, dat eind juni is afgerond, blijkt dat de meerderheid van de deelneemsters flinke stappen heeft gezet op de Participatieladder en daadwerkelijk geactiveerd is richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst leert vrouwen zich te herpakken
Vrouwen in de vrouwenopvang moeten zich uiteindelijk herpakken, zegt beleidsmedewerker Joan Beemer. Bij De Nieuwe Toekomst helpen de coaches de vrouwen stappen te zetten en hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarom heeft Maastricht subsidie verleend aan dit project. Meer informatie...
Wat kost huiselijk geweld? Wat levert De Nieuwe Toekomst op?
In verschillende onderzoeken zijn schattingen berekend van de kosten van huiselijk geweld. Ook zijn er schattingen berekend van wat een project als De Nieuwe Toekomst oplevert. Bijv. activering van een deelneemster van De Nieuwe Toekomst naar betaald werk levert de gemeente een besparing op de bijstand op van ca. € 12.000 op jaarbasis. Meer informatie...
Een duwtje om naar buiten te gaan
Het beste voor mij was de ontmoeting met Regien als coach. Zij heeft mij het duwtje gegeven om naar buiten te gaan, zegt De Nieuwe Toekomst deelneemster Suus. Suus doet nu vrijwilligerswerk, is van haar schulden af en heeft contact gezocht met een zorgorganisatie om te leren met geld om te gaan. Meer informatie...
Een idee voor haar toekomst
Ik heb nu een idee voor de toekomst van mij en mijn kinderen, zegt Dong die met succes het traject De Nieuwe Toekomst in Limburg doorliep. Zij wil een schoonheidssalon starten. Met haar ondernemingsplan won zij in een aanvullende cursus de eerste prijs. Meer informatie...
Zij durft nu om hulp te vragen
Zij durft en heeft het lef om hulp te vragen zodat ze weer verder kan komen, zegt Inge die als coach deelneemster Maria begeleidde in het traject De Nieuwe Toekomst. Maria volgt inmiddels de opleiding Maatschappelijke Zorg om later een passende baan te vinden. Meer informatie...
Inforeeks over De Nieuwe Toekomst
Ter afronding van de pilot De Nieuwe Toekomst is een uitgave van de NVR Inforeeks verschenen geheel gewijd aan het project. Hierin leest u o.m. een toelichting op de methodiek, een beschrijving van de effecten in de projectperiode, en interviews met deelneemsters en hun coach over wat het project voor hen betekend heeft. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst in Limburg
In Limburg is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Maastricht en Roermond. Zie de berichtgeving over het project in Limburg. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst in Noord Holland
In Noord Holland is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Haarlem en Zaanstad. Zie de berichtgeving over het project in Noord Holland. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst in Overijssel
In Overijssel is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Enschede en Zwolle. Zie de berichtgeving over het project in Overijssel. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst in Zeeland
In Zeeland is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd op Walcheren (Vlissingen) en in Zeeuws Vlaanderen (Terneuzen). Zie de berichtgeving over het project in Zeeland. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst door Bussemaker als voorbeeldproject genoemd tijdens EU side event bij CSW60
Aleid van den Brink, lid van de Adviescommissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging van de NVR, was in New York bij CSW 60 en bericht over het EU side event dat op 15 maart in New York werd georganiseerd en waar o.m. minister Bussemaker een van de sprekers was. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst bij de G32
Projectcoordinator Annette Eggen van De Nieuwe Toekomst in Overijssel was op 5 november in Zwolle aanwezig bij de vergadering van ambtenaren van de sociale pijler van de G32 en presenteerde daar het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst op de 3rd World Conference of Womens Shelters
Op de tweede dag van de 3WCWS was een van de workshops die men na de plenaire start kon bezoeken een gecombineerde presentatie van een Pakistaans project en van het project De Nieuwe Toekomst dat de NVR samen met de Federatie Opvang uitvoert. Meer informatie...
Hoofdtrainer
Anna Cohen Stuart is de hoofdtrainer in het project De Nieuwe Toekomst. Zij heeft de methodiek van De Nieuwe Toekomst die is ontwikkeld in de pilot in Overijssel, overgedragen aan de basistrainers die in de verschillende provincies de training verzorgen. Meer informatie...
Train de Trainer bijeenkomsten
Op 4 en 11 november kwamen zeven ervaren trainsters en een hoofdtrainster bij elkaar voor de Train de Trainer-bijeenkomsten in het kader van het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...
Project De Nieuwe Toekomst
Het project De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. Meer informatie...
Methodiek De Nieuwe Toekomst
De methodiek van De Nieuwe Toekomst stelt vrouwen, na huiselijk geweld en een periode van opvang en hulpverlening, in staat de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen. Ze zijn bereid en in staat om stappen te zetten in een richting die leidt naar financiële zelfstandigheid door betaald werk. Meer informatie...
Resultaten vooronderzoek
Van maart tot en met juni 2014 is in vier provincies vooronderzoek uitgevoerd om te zien of er voldoende draagvlak was voor de uitvoering van het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...
Pilot De Nieuwe Toekomst
In 2012 werd door de NVR in samenwerking met Vrouwenplatform Carree en FNV Vrouw in Overijssel een pilotproject De Nieuwe Toekomst uitgevoerd. Het succes van dat project leidde tot de huidige uitrol in 4 provincies. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 mei 2014 | Laatste bewerking: 20 april 2018
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact