Ga naar homepage
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
#caption2
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
Lidorganisaties > Lidorganisaties - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

FAM!
FAM! profileert zich door haar kennis over de positie van de vrouw in de Limburgse samenleving als expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken, als tweede lijn ondersteuningscentrum.
FAM! heeft met name een brede kennis opgebouwd daar waar het gaat om het herkennen en terugdringen van uitsluitingsmechanismen op het gebied van gender en op de ervaring met en de inhoudelijke kennis van thema's als diversiteit, emancipatie en participatie van vrouwen.
E-mail : info@famnetwerk.nl
Website : www.famnetwerk.nlFemmes for Freedom
Femmes for Freedom zet zich in om vrouwen te helpen die in een situatie verkeren van huwelijkse gevangenschap. Met een multidisciplinair team maakt Femmes for Freedom zich sterk voor (de rechtspositie van) vrouwen die verkeren in huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, voor vrouwen die slachtoffer zijn van polygamie, en voor achtergelaten vrouwen. 
E-mail : info@femmesforfreedom.com
Website : www.femmesforfreedom.com FNV Vrouw
FNV Vrouw is een organisatie met activiteiten voor alle vrouwen: jong en oud, betaald en onbetaald werkend en met verschillende achtergronden. Met acties en projecten vraagt de FNV Vrouwenbond aandacht voor onderwerpen als de WAO, pensioenen, kinderopvang en verlofregelingen. Door lobby en acties geeft FNV Vrouw politieke partijen suggesties om verbeteringen voor vrouwen te realiseren. FNV Vrouw maakt als vakbond deel uit van de FNV en zorgt er voor dat ook daar aandacht voor vrouwenzaken blijft.
E-mail : post@fnvvrouw.nl
Website : www.fnvvrouw.nl|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 januari 2007 | Laatste bewerking: 5 januari 2016
Donaties
NVR
Lidorganisaties

Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact