Ga naar homepage
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
#caption2
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
Lidorganisaties > Lidorganisaties - G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  

GAIA, Netwerk voor Vrouwen in de Aardwetenschappen
GAIA biedt vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse een mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en wil deze vrouwen ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling. GAIA tracht in dialoog met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen.
E-mail : info@gaia-netwerk.nl
Website : www.gaia-netwerk.nl
Linked in group is: https://www.linkedin.com/groups?gid=62821

Gender Concerns International
Gender Concerns International is een internationale ontwikkelingsorganisatie, gevestigd in Nederland, die zich inzet voor een rechtvaardige samenleving op basis van gendergelijkheid. GCI zet zich actief in voor de implementatie van het Beijing Platform for Action en de VN-afspraken tijdens Beijing +5. GCI zet zich concreet in voor vrouwenrechten in Kashmir en voor vrouwen in conflictgebieden.
E-mail : info@genderconcerns.org
Website :
www.genderconcerns.org|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 januari 2007 | Laatste bewerking: 15 februari 2017
Donaties
NVR
Lidorganisaties

Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact