Ga naar homepage
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
#caption2
Mijn NVR
Overzicht
lidorganisaties
Lid worden
Lidorganisaties > Lidorganisaties - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

Katholiek Vrouwendispuut (KVD)
Het Katholiek Vrouwen Dispuut (KVD) is opgericht in 1946 door Marga Klompé. Het dispuut kent 20 kringen met gemiddeld 15 – hoger opgeleide - leden. Het dispuut stelt zich ten doel vrouwen een netwerk te bieden en voor hen een bron van inspiratie en stimulans te zijn bij het functioneren in de maatschappij; bij te dragen aan voorlichting en opinievorming op het terrein van samenleving, politiek, kerk en religie door middel van discussies in de kringen, ontmoetingsdagen en lezingen. Met een open oog voor de huidige multiculturele samenleving vindt het zijn inspiratie in de waarden van de joods-christelijke traditie.
E-mail : kvddispuut@hetnet.nl
Website : www.katholiekvrouwendispuut.nl

KVO (per 01-01-2015 gefuseerd met Vrouwen van Nu)
De KVO is met zo'n 17.000 leden verspreid over de provincies Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland. De KVO biedt vrouwen een ontmoetingsplaats voor persoonlijke ontplooiing, bewustwording en belangenbehartiging. Doel van de KVO is om vrouwen te ondersteunen bij de manier waarop ze invulling en vorm geven aan hun dagelijkse bestaan.
E-mail : serviceburo@kvo.nu
Website : www.kvo.nu

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV
De KNOV wil de positie van de verloskundige binnen het geheel van de gezondheidszorg versterken en de kwaliteit van de verloskundige zorg door verloskundigen in Nederland bevorderen. Het KNOV treedt op als representatieve organisatie van verloskundigen in Nederland en behartigt als zodanig de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verloskundigen.
E-mail : info@knov.nl 
Website :
www.knov.nl/|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 januari 2007 | Laatste bewerking: 29 december 2014
Donaties
NVR
Lidorganisaties

Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
 VA 
 Platf 
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
 VA 
 Platf