Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
Lidorganisaties > Lidorganisaties - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

Katholiek Vrouwendispuut (KVD)
Het Katholiek Vrouwen Dispuut (KVD) is opgericht in 1946 door Marga Klompé. Het dispuut kent 20 kringen met gemiddeld 15 – hoger opgeleide - leden. Het dispuut stelt zich ten doel vrouwen een netwerk te bieden en voor hen een bron van inspiratie en stimulans te zijn bij het functioneren in de maatschappij; bij te dragen aan voorlichting en opinievorming op het terrein van samenleving, politiek, kerk en religie door middel van discussies in de kringen, ontmoetingsdagen en lezingen. Met een open oog voor de huidige multiculturele samenleving vindt het zijn inspiratie in de waarden van de joods-christelijke traditie.
E-mail : kvddispuut@hetnet.nl
Website : www.katholiekvrouwendispuut.nl

 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV
De KNOV wil de positie van de verloskundige binnen het geheel van de gezondheidszorg versterken en de kwaliteit van de verloskundige zorg door verloskundigen in Nederland bevorderen. Het KNOV treedt op als representatieve organisatie van verloskundigen in Nederland en behartigt als zodanig de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verloskundigen.
E-mail : info@knov.nl 
Website : www.knov.nl/|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 januari 2007 | Laatste bewerking: 20 juli 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact