Ga naar homepage
#caption
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
Onderwerpen > Arbeid & Zorg


Compensatie vrouwelijke zzp'ers kan worden aangevraagd
Goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. De €5.600 compensatie voor vrouwelijke zzp'ers kan worden aangevraagd! Meer informatie...
Reactie Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) betreffende internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
De NVR heeft op 13 maart 2018 een reactie gegeven betreffende de internetconsultatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Lees hier onze reactie op deze wet. Meer informatie...
Partners krijgen na geboorte baby vanaf volgend jaar week vrij
Het gaat de goede kant op: Partners krijgen na geboorte baby vanaf volgend jaar week vrij. Minister Koolmees komt met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die dat mogelijk maakt. Meer informatie...
SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind
De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het huidige onbetaalde ouderschapsverlof heeft een beperkend effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Meer informatie...
Financieel kwetsbaren vaker vrouw
Het CBS heeft een rapport uitgebracht over hoeveel Nederlanders in 2016 niet economisch zelfstandig waren en dus financieel kwetsbaar. Uit dat rapport blijkt dat merendeel van de financieel kwetsbaren vrouw is. Meer informatie...
De NVR moedigt meer bedrijven aan hun ouderschapsverlof uit te breiden.
Vorige maand presenteerde de ING zijn nieuwe cao, waarin is vastgelegd dat werknemers van de bank per 1 januari 2018 recht hebben op meer ouderschapsverlof. De NVR moedigt meer bedrijven aan om meer ouderschapsverlof vast te leggen in hun CAO. Meer informatie...
Online rekentool geeft (aanstaande) ouders inzicht in financiële gevolgen van kinderen
Begin juni hebben WOMEN Inc. en het Nibud de WerkZorgBerekenaar gelanceerd. Deze online rekentool geeft (aanstaande) ouders meer inzicht in hun (toekomstige) financiële situatie. Meer informatie...
Vaderschapsverlof voorlopig in de ijskast
Op 12 april 2017 is de uitbreiding van het vaderschapsverlof in de ijskast gedaan. De NVR vindt dit een schadelijke zaak en hoopt dat het kabinet snel het vaderschapsverlof uitbreid. Meer informatie...
Uitbreiding kraamverlof partners van vrouwen die net zijn bevallen in de ijskast?
De Raad van State heeft in november een negatief advies uitgegeven over het uitbreiden van het kraamverlof van partners van vrouwen die net zijn bevallen. De NVR vindt dat het wetsvoorstel uitgewerkt dient te worden. Meer informatie...
Zwangere zelfstandige 2004 - 2008 heeft recht op uitkering
Onze lidorganisatie Clara Wichmann fonds heeft gestreden voor een uitkering voor zwangere zelfstandigen tussen 2004 en 2008. De rechtbank vond dat het UWV het VN-Vrouwenverdrag heeft geschonden door zwangere zelfstandigen geen uitkering te geven. Meer informatie...
Rechten (aanstaande) moeders geschonden op de werkvloer
De rechten van borstvoedende werkneemsters worden lang niet altijd nageleefd op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl over de mogelijkheden voor moeders om borstvoeding te combineren met hun baan. Meer informatie...
Vrouwelijke werknemer wordt minder hoog gewaardeerd
Onderzoekers van de Cornelle University hebben onderzoek gedaan naar de gender pay gap, de loonkloof, en de reden waarom deze nog steeds zo groot is. Meer informatie...
Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt
Het onderzoek Werkloos toezien? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat over de gevolgen van de economische crisis op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Aanleiding voor het SCP-rapport was de verwachting dat de crisis zou leiden tot een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Meer informatie...
Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...
Aandachtspunten van NVR voor AO Arbeid en Zorg
De NVR heeft een aantal punten van zorg voorgelegd aan de Leden van de Tweede Kamer met de vraag deze tijdens het Algemeen Overleg over arbeid en zorg dat op 30 september plaatsvond, onder de aandacht van minister Asscher te brengen. Meer informatie...
Reactie vrouwenorganisaties op Kamerbrief Asscher over Arbeid & Zorg
Februari 2014. De NVR reageerde, samen met FNV Vrouw, de samenwerkingsverbanden van het LOM, en WOMEN Inc, op de brief die minister Asscher op 12 december 2013 aan de Tweede Kamer stuurde n.a.v. de Arbeid & Zorg Top in november. Meer informatie...
Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden
December 2013. Minister Asscher (SZW) informeerde de Tweede Kamer over de resultaten van de Arbeid & Zorg Top van 18 november 2013, de ambities van het kabinet en de gevolgen voor het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Meer informatie...
Vrouwenorganisaties bepleiten maatregelen om werken en zorgen beter te kunnen combineren
November 2013. De NVR was aanwezig bij de Arbeid & Zorg Top. Maatschappelijke organisaties en bewindslieden waren het eens: er moeten betere verlofregelingen komen, goedkopere kinderopvang, en betere afstemming van school- en werktijden om de zorg voor kinderen, zieken of ouderen en betaald werken beter te kunnen combineren. Meer informatie...
Verdere flexibilisering werktijden en verlofregelingen
Oktober 2009. Minister Donner informeerde de Tweede Kamer dat het kabinet verder gaat met het flexibiliseren van de wettelijke regelingen voor aanpassing van de arbeidsduur, ouderschapsverlof, en kortdurend en langdurend zorgverlof. Meer informatie...
Reactie NVR op beleidsnotitie Donner
Februari 2009. De NVR reageerde, na raadpleging van haar leden, in een brief aan minister Donner op de 'beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden' die de minister in november 2008 naar de Tweede Kamer had gestuurd. Meer informatie...
Kabinet onderzoekt flexibelere werktijden
November 2008. Minister Donner (SZW) presenteerde in een beleidsverkenning zijn plan om het gesprek te starten met de Tweede Kamer, sociale partners en andere belangenorganisaties over meer flexibele werktijden en verlofregelingen. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 9 mei 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact