Ga naar homepage
#caption
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
Onderwerpen > Emancipatiebeleid 2013-2017


Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. Meer informatie...
OCW in gesprek met NVR over impact digitalisering op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
Op 1 mei jl. brachten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW een bezoek aan de NVR. Doel was een consultatie met de NVR over de effecten van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarktpositie van vrouwen in verband met een verkennend onderzoek van OCW op dit thema. Meer informatie...
Vrouwenemancipatie vordert langzaam. Emancipatiemonitor 2016
Op 13 december 2016 is de emancipatiemonitor 2016. De verschillen tussen vrouwen en mannen op deze terreinen zijn in tien jaar tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginjaren van het emancipatiebeleid werd gedacht. Meer informatie...
Inbreng NVR Algemeen Overleg Emancipatie OCW
Op 27 oktober 2016 was het Algemeen Overleg Emancipatie van OCW. De NVR heeft van tevoren haar inbreng opgestuurd naar de vaste commissie OCW en emancipatiewoordvoerders. Meer informatie...
Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...
Aanbevelingen Atria voor Emancipatiebeleid
In een brief aan de emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer vergelijkt Atria de stand van het Nederlandse emancipatieproces met drie stippen op de horizon zoals geformuleerd in de Agenda voor de Toekomst. Meer informatie...
Voortgangsbrief Emancipatie
Minister Bussemaker heeft op 21 januari de Tweede Kamer geinformeerd over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen op het beleidsterrein emancipatie. Meer informatie...
NVR inbreng voor Algemeen Overleg Emancipatie
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW pleit de NVR voor een krachtdadiger beleid voor meer vrouwen aan de top. De brief dient als inbreng voor het AO Emancipatie met minister Bussemaker op 10 februari. Meer informatie...
Kamerbrief Bussemaker in opvolging van Midterm Review Emancipatie
Op 5 februari heeft minister Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer gestuurd in reactie op vragen van de leden van de Vaste Commissie OCW en in opvolging van de Midterm Review Emancipatie. Meer informatie...
NVR reactie op Midterm Review Emancipatie
Voer een Gender Impact Analyse uit naar de effecten van de decentralisatie, en toon meer ambitie in het emancipatiebeleid om de gendersensitiviteit van gemeentelijk beleid te stimuleren. Dat zijn twee van de aanbevelingen van de NVR in reactie op de Midterm Review Emancipatie die op 5 maart in de Tweede Kamer besproken wordt. Meer informatie...
Midterm Review Emancipatiebeleid 2013-2016
Minister Bussemaker heeft op 19 december de midterm review Emancipatiebeleid 2013-2016 aan de Tweede Kamer gezonden en een doorlichting van het emancipatiebeleid 2011-2014 door de Auditdienst Rijk. Midterm review en doorlichting geven, aldus de minister, geen aanleiding voor grote aanpassingen van het ingezette beleid. Meer informatie...
Emancipatiemonitor 2014
Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting. In het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen in topfuncties toegenomen. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP/CBS-publicatie Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december 2014 is verschenen. Meer informatie...
Kort verslag Algemeen Overleg Emancipatie
Op 13 maart 2014 was er een Algemeen Overleg van minister Bussemaker met de Vaste Kamercommissie over emancipatie. De NVR was erbij en doet (kort) verslag. Meer informatie...
Verslag hoorzitting en overleg Tweede Kamer over Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016
De Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016 kwam in de Tweede Kamer aan de orde tijdens een hoorzitting en vervolgens in een Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie. Meer informatie...
NVR reactie op Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016
Reactie van de NVR op de Hoofdlijnenbrief Emancipatie. Verschillende lidorganisaties hebben input geleverd voor deze reactie. Meer informatie...
Gezamenlijke reactie vrouwenorganisaties op Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016 en vervolgactie
NVR, Atria, Women Inc, Vrouwenpodium, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, LOM en Vereniging voor Vrouw en Recht stelden, naast ieders eigen reactie, ook een gezamenlijke reactie op de Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016 op. Meer informatie...
Hoofdlijnen Emancipatiebeleid 2013-2016
Op 11 mei 2013 stuurde minister Bussemaker de hoofdlijnen voor het emancipatiebeleid voor de periode 2013-2016 naar de Tweede Kamer. Eind 2014 laat de minister een midterm review houden. Meer informatie...
Brief aan minister Bussemaker voor een actief vrouwenemancipatiebeleid
November 2012. De NVR verwelkomde de nieuwe minister van Emancipatie met een brief en dringt daarin, vanwege een stagnerende emancipatie en de verwachte toenemende druk op vrouwen om meer onbetaalde zorg op zich te nemen, aan op een actief vrouwenemancipatiebeleid met monitoring en een jaarlijkse rapportage. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 9 mei 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact