Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
Projecten > Projecten archief


VrouwenStemmen, Kies een vrouw
Op 15 maart 2017 mogen we weer naar de stembus. Kies een vrouw. Hier een handige toolkit met documenten en tips voor strategisch stemmen en het orgnaniseren van thema-avonden over dit onderwerp. Meer informatie...
VrouwenStemmen
2013-2014. Met het project 'VrouwenStemmen' zette de NVR zich samen met haar lidorganisaties in voor het vergroten van de participatie van vrouwen in de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie...
Doorbreek Huiselijk Geweld
2009 - 2012. Onder het motto Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover voerde de Nederlandse Vrouwen Raad samen met lidorganisaties en andere organisaties een project uit om vrouwen (meer) weerbaar te maken tegen geweld in de relationele sfeer. Meer informatie...
Samen Uit Samen Thuis
2010-2011. Bevorderen van blijvende arbeidsparticipatie van vrouwen, actief burgerschap en het voorkomen van achterstand in de ontwikkeling van vrouwen bij moederschap. Dat was het doel van het project Samen Uit Samen Thuis. Meer informatie...
Uw talent gaat niet met pensioen
2009-2010. In het project Uw talent gaat niet met pensioen hebben de NVR en de ANBO zich ervoor ingezet dat seniorvrouwen, ook na hun pensioen, hun talenten blijven gebruiken in maatschappelijke activiteiten. Meer informatie...
Water zoekt vrouw
2008-2009. De waterschappen in Nederland worden traditioneel eenzijdig bestuur door mannen. Met het project Water zoekt Vrouw zette de NVR zich in voor meer vrouwen in de waterschapsbesturen. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 7 juli 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact