Ga naar homepage
#caption
#caption
Onderwerpen > Onderwerpen archief


Prostitutie & Vrouwenhandel
Het NL prostitutiebeleid wijkt af van het beleid dat in steeds meer Europese landen opgeld doet en waarin prostitutie wordt gezien als een vorm van geweld tegen vrouwen en wordt gecriminaliseerd en stafbaar gesteld. Het NL beleid is gericht op decriminalisering en regulering van de prostitutiebranche. Meer informatie...
Klimaatverandering
Door de klimaatverandering wordt wereldwijd de kwaliteit van de leefomgeving aangetast. Zowel in onze rijke westerse wereld als in werelddelen waar al grote welzijnsproblemen leven. Voor derde wereldlanden zal de klimaatverandering leiden tot het nog minder beschikbaar zijn van voedsel en water. Vrouwen die dikwijls een ondergeschikte positie hebben zijn hier in het bijzonder het slachtoffer van. Meer informatie...
Duurzaam Consumeren & Produceren
Duurzaam consumeren en duurzaam produceren is voor de Nederlandse Vrouwen Raad jarenlang een van de speerpunten geweest. Een overzicht van wat de NVR op dit gebied aan activiteiten heeft ondernomen. Meer informatie...
Duurzame dinsdag
Duurzame dinsdag wordt al vanaf 1999 met succes georganiseerd. De bekendheid van Duurzame Dinsdag wordt steeds groter en ook het aantal initiatieven dat wordt ingediend groeit gestaag. De NVR neemt deel in het samenwerkingsverband van organiserende organisaties. Meer informatie...
Eerste vrouwen
De rubriek Eerste Vrouwen is in november 2008 opgezet t.g.v. het 110-jarig bestaan van de NVR. Een oproep onder de lidorganisaties leverde vele meldingen van Eerste Vrouwen op die vervolgens in deze rubriek zijn beschreven. Meer informatie...
Emancipatiebeleid 2011-2015
Op 8 april 2011 presenteerde minister Marja van Bijsterveldt de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid. In een reactie vroeg de NVR extra aandacht voor o.m. een integrale aanpak van veiligheid en participatie van vrouwen en voor de rol van vrouwenorganisaties. Meer informatie...
Emancipatiebeleid 2008-2011
Minister Plasterk bracht in november 2007 de Emancipatienota uit, mede gebaseerd op een brede interactieve consultatiebijeenkomst waar de NVR uiteraard haar inbeng had. Ter voorbereiding van de bespreking in de Tweede Kamer van de nota van Plasterk ging de NVR de verschillende fracties langs. Meer informatie...
Rubriek Persoonlijk Duurzaam
Een serie columns over concrete mogelijkheden om als individu duurzaam te zijn. De schrijvers kiezen zelf een onderwerp dat hen raakt en waarmee zij duidelijk willen maken dat een bijdrage aan een duurzame invulling niet ver weg staat. Meer informatie...
Vrouwen in de Politiek
Projecten, campagnes, bijeenkomsten. We doen er van alles aan om het percentage vrouwen in de politiek te vergroten. Maar het aandeel vrouwen in de verschillende politieke besturen is nog steeds laag. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 9 augustus 2015
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact