Ga naar homepage
#caption
#caption
Standpunten > Standpunten archief


De NVR ondertekent statement beleid van UN Women over sekswerk
Organisaties van sekswerkers, vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties (waaronder de NVR) hebben een statement ondertekend naar aanleiding van een oproep van UN Women over de ontwikkeling van beleid over de rechten van sekswerkers. Meer informatie...
Kabinet betrekt resultaten NVR expertmeeting bij Arbeid en Zorg Top maart 2016
Het eindrapport van de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie organiseerde, is gereed en aangeboden aan minister Bussemaker van OCW. De resultaten zullen worden betrokken bij de Arbeid en Zorg Top die het kabinet voorbereidt voor maart 2016. Meer informatie...
Vrouwenorganisaties bepleiten maatregelen om werken en zorgen beter te kunnen combineren
November 2013. De NVR was aanwezig bij de Arbeid & Zorg Top. Maatschappelijke organisaties en bewindslieden waren het eens: er moeten betere verlofregelingen komen, goedkopere kinderopvang, en betere afstemming van school- en werktijden om de zorg voor kinderen, zieken of ouderen en betaald werken beter te kunnen combineren. Meer informatie...
Aanbevelingen NVR over tegengaan van voedselverspilling
Mei 2013. De NVR heeft aanbevelingen opgesteld over de rol van overheid, bedrijfsleven en marketeers in het tegengaan van voedselverspilling. Meer informatie...
Brief aan minister Bussemaker voor een actief vrouwenemancipatiebeleid
November 2012. De NVR verwelkomde de nieuwe minister van Emancipatie met een brief en dringt daarin, vanwege een stagnerende emancipatie en de verwachte toenemende druk op vrouwen om meer onbetaalde zorg op zich te nemen, aan op een actief vrouwenemancipatiebeleid met monitoring en een jaarlijkse rapportage. Meer informatie...
NVR-inbreng voor verkiezingsprogramma's
Mei 2012. De NVR beschrijft in een brief aan politieke partijen de onderwerpen die de NVR, haar lidorganisaties en de ongeveer één miljoen vrouwen in de achterban van die organisaties, belangrijk vinden voor de politiek en het overheidsbeleid in Nederland. Meer informatie...
Vrouwenorganisaties gelijkwaardige partner in uitvoering emancipatiebeleid
Maart 2012. In reactie op de Hoofdlijnen Emancipatiebeleid 2015 vraagt de NVR de minister van Emancipatie onder meer om vrouwenorganisaties als gelijkwaardige partners op te nemen in de uitvoering van het emancipatiebeleid. Meer informatie...
NVR aan voorzitters Parlement: benoem contactparlementariër 'geweld tegen vrouwen'
Maart 2011. De NVR heeft de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer herinnerd aan de oprichting in 2006 door de Raad van Europa van een netwerk van contactparlementariërs ‘geweld tegen vrouwen’. De parlementen van lidstaten moeten ieder een contactparlementariër benoemen. Meer informatie...
Democratie betekent ook evenredige m/v-vertegenwoordiging in kabinet
Oktober 2010. De NVR verzoekt de formateur met klem een evenwichtig kabinet samen te stellen, dat een juiste weerspiegeling van de Nederlandse bevolking is met specifieke aandacht voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Meer informatie...
NVR-input voor verkiezingsprogramma's
Maart 2010. Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besturen. Sancties op ongelijke beloning van mannen en vrouwen bij hetzelfde werk. Krachtiger aanpak van vrouwenhandel en geweld tegen vrouwen. Dat zijn enkele van de punten die de NVR aan politieke partijen heeft meegegeven voor hun verkiezingsprogramma. Meer informatie...
Reactie NVR op beleidsnotitie Donner
Februari 2009. De NVR reageerde, na raadpleging van haar leden, in een brief aan minister Donner op de 'beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden' die de minister in november 2008 naar de Tweede Kamer had gestuurd. Meer informatie...
NVR verontwaardigd over politieke discussie embryoselectie
Juni 2008. De NVR heeft tegenover de minister-president haar verontwaardiging geuit over de wijze waarop de politieke discussie wordt gevoerd rond het standpunt van staatssecretaris Bussemaker inzake het bieden van de mogelijkheid tot preventieve embryoselectie aan dragers van het erfelijke borstkankergen. Meer informatie...
Brief aan (in)formatiebetrokkenen
Januari 2007. De NVR heeft informateur Wijffels en de bij de formatie betrokken fractievoorzitters gevraagd om een evenwichtig kabinet samen te stellen, dat een juiste weerspiegeling van de Nederlandse bevolking is, en dus voor 50% uit mannen en voor 50% uit vrouwen moet bestaan. Meer informatie...
Krachtige en centrale regie op gender geljkheid en emancipatie
December 2006. De NVR vindt dat de rol van de overheid als facilitator van maatschappelijke processen ingebed moet worden in het Regeerakkoord en voortvarend moet worden aangepakt door een krachtige en centrale regie op gender gelijkheid en emancipatie, en een integrale benadering van deze problematiek. Meer informatie...
Brief tegen mogelijke abortuswet in Polen
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft een brief ondertekend naar de minister president van Polen over rechten van vrouwen in Polen en de gevolgen van de mogelijke abortuswet. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 23 april 2015 | Laatste bewerking: 9 mei 2015
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten

Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact