Ga naar homepage
#caption
#caption
Onderwerpen > Istanbul Conventie

De Raad van Europa heeft verschillende voorlichtingspublicaties uitgebracht over de Istanbul Conventie: Factsheet l Leaflet ! FAQ's. De tekst van het verdrag zelf vindt u HIER (Council of Europe Treaty Series - No. 210).


Teken de petitie Rise up against violence
Het commitment van de EU om de Istanbul Conventie te ondertekenen is een 1ste stap. De echte strijd over de bescherming die de Conventie vrouwen kan bieden begint bij de onderhandelingen over de uitvoering. Teken de petitie om het belang van een goede uitvoering te onderstrepen. Meer informatie...
EU ondertekent de Istanbul Conventie
Afgelopen donderdag 11 mei heeft de EU besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...
Gemeenten medeverantwoordelijk voor uitvoering Istanbul verdrag
De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag. Meer informatie...
Verdrag van Istanbul per 1 maart 2016 voor Nederland in werking
Het Istanbul Verdrag treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking. Op 18 november is het ratificatieproces van dit Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld formeel voltooid. Meer informatie...
Verslag expertmeeting Nederlands prostitutiebeleid in Europese context
Op 12 oktober was de NVR met ruim 80 deelnemers te gast in het Europa Huis voor informatie en discussie over het Nederlands prostitutiebeleid in Europese context. De discussie leidde tot aanbevelingen als inbreng voor de behandeling van de wetswijziging in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Ratificatie Verdrag van Istanbul: voor Nederland is het rond, nu nog voor Caribisch Nederland
Op initiatief van de NVR was een breed gezelschap van vrouwen op 25 juni op bezoek in de Tweede Kamer bij Marith Rebel, lid van de PvdA fractie, om te praten over de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. Meer informatie...
Istanbul Conventie per 1 augustus 2014 in werking
De Istanbul Conventie is op 1 augustus 2014 in werking getreden omdat dit verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld toen door 10 lidstaten was geratificeerd. Meer informatie...
Verslag Internationale Netwerkbijeenkomst 16 december 2013
Met de Istanbul Conventie als aanleiding dook de NVR in de achtergronden van de Raad van Europa en van het thema van de conventie: geweld tegen vrouwen. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 9 mei 2015 | Laatste bewerking: 18 juli 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact