Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
Onderwerpen > Geweld tegen vrouwen


Aanbieding Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
“Een groots wereldvraagstuk vertaald naar praktische handvatten”, dat was de reactie van Leontien Kompier op het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat vanmiddag officieel werd aangeboden aan politiek, gemeenten en organisaties uit de asielketen. Meer informatie...
1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld soms acceptabel
Het onderzoek 'Welk geweld telt?' levert inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders (18-75 jaar) zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Meer informatie...
Beeldverhalen over geweld tegen vrouwen
Stijn Schenk heeft de NVR benaderd omdat hij een project maakt met 16 beeldverhalen over geweld tegen vrouwen. De NVR wilt haar lidorganisaties de kans geven om deze verhalen te delen. Meer informatie...
Gender Equality Index 2017: Geweld
Op 21 november is de Gender Equality Index over geweld uitgebracht door het European Institute of Gender Equality (EIGE). De EU scoort gemiddeld 27.5 op 100. NL scoort 31.5 punten. Hoe hoger de score hoe slechter de situatie. NL scoort dus slechter dan het EU gemiddelde. Meer informatie...
Erasmusbrug kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen
Op verzoek van UN Women Nederland en onze lidorganisatie Zonta, kleurt zaterdag 25 november 2017 de Erasmusbrug in Rotterdam oranje in het kader van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Meer informatie...
Deelname NVR aan de Universal Periodic Review (UPR)
De gezamenlijke workshop wordt door het ministerie van VWS beschouwd als een aanloop naar en voorbereiding van de conferentie Aanpak huiselijk geweld op de BES eilanden in maart 2018. Meer informatie...
#metoo
Onze vrijwilliger Sanne Kanters zag de #metoo en heeft voor ons alles op een rijtje gezet. Lees hier haar stuk over de discussie en de maatschappelijke gevolgen van #metoo. Meer informatie...
Vrouwen spreken uit met #Metoo
Overal over de wereld vertellen vrouwen dat ze te maken hebben gehad met intimidatie of geweld met de #MeToo. Er is een beweging gaande. De geest is uit de fles en gaat niet meer terug. Lees hier meer over #MeToo Meer informatie...
Teken de petitie Rise up against violence
Het commitment van de EU om de Istanbul Conventie te ondertekenen is een 1ste stap. De echte strijd over de bescherming die de Conventie vrouwen kan bieden begint bij de onderhandelingen over de uitvoering. Teken de petitie om het belang van een goede uitvoering te onderstrepen. Meer informatie...
Campagne #zelfgekozen
NVR lidorganisatie Femmes for Freedom heeft het idee ontwikkeld voor een campagne over het recht om verliefd te zijn en dit aan verschillende gemeenten aangeboden. De gemeente Rotterdam is de eerste die de stap heeft genomen om de campagne uit te voeren. Meer informatie...
FNV Vrouw zoekt coaches voor De Nieuwe Toekomst in Zaanstad
FNV Vrouw gaat opnieuw van start met het project De Nieuwe Toekomst in Zaanstad en zoekt vrijwillige coaches voor de ondersteuning van de deelneemsters, vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Meer informatie...
NVR ondersteunt oproep WO=MEN. Laat het aanzetten tot verkrachting niet onbestraft!
De NVR ondersteunt de oproep van WO=MEN: Laat aanzetten tot verkrachting in Burundi niet onbestraft! Afgelopen week werd een filmpje gepubliceerd waarin te zien is hoe leden van de CNDD-FDD’s elkaar al zingend aanzetten tot verkrachting van vrouwen en meisjes van de oppositie. Meer informatie...
Organisaties wijzen op het belang om Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te nemen in het coalitieakkoord
Een van de speerpunten van de NVR is geweld tegen vrouwen. De NVR juicht dit soort initiatieven dan ook toe en hoopt dat Geweld wordt opgenomen in het coalitieakkoord. Meer informatie...
Stichting Zijweg stuurt brief naar informateur over geweld in afhankelijkheidsrelaties
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg heeft informateur Schippers als bijdrage aan het coalitieprogramma een brief gestuurd over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Meer informatie...
Rise up against violence! Sign the petition!
Van de European Women's Lobby (EWL). Teken de petitie zodat de Europese Unie iets concreets kan doen om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld. Petitie en tekst in het Engels. Meer informatie...
Geweld tegen vrouwen hier ‘geculturaliseerd’
Eén van de speerpunten van de NVR is geweld tegen vrouwen. Renée Römkens bijzonder hoogleraar Gender-Based Violence en directeur van Atria houdt 3 maart een oratie over geweld tegen vrouwen. "Ook witte, westerse, christelijke, joodse mannen legitimeren het" Meer informatie...
Huiselijk geweld nauwelijks in verkiezingsprogramma's
De NVR heeft samen met haar lidorganisatie Stichting Zijweg een persbericht verstuurd over de verkiezingsprogramma's waarin nauwelijks aandacht is voor huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen / kinderen / ouderen. Het gebrek aan aandacht baart ons zorgen. Meer informatie...
SuperPloumen richt fonds SHE DECIDES op
Op maandag 23 januari heeft de nieuwe Amerikaanse President Trump de Global Gag Rule opnieuw ingevoerd. Minister Ploumen heeft als tegenreactie het fonds She Dicides opgericht. De NVR steunt Ploumen. Meer informatie...
Gemeenten medeverantwoordelijk voor uitvoering Istanbul verdrag
De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag. Meer informatie...
Orange The World! Make the World Orange
Gisteren 24 november is het startsein gegeven voor 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen: Orange The World. Meer informatie...
Manifest Huiselijk geweld te lijf
De Kring van Veiligheid roept op tot actie en herbezinning. Wat moet er gebeuren om eindelijk resultaten te boeken en een drastische teruggang van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken? De Kring van Veiligheid doet daarvoor voorstellen. Meer informatie...
Krachtgroepen Stichting Zijweg genomineerd voor Participatieprijs
NVR lidorganisatie Stichting Zijweg is met haar Krachtgroepen genomineerd voor de Participatieprijs. Uit 118 inzendingen zijn 16 initiatieven geselecteerd voor de shortlist van de Vierde Participatieprijs van Movisie. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst door Bussemaker als voorbeeldproject genoemd tijdens EU side event bij CSW60
Aleid van den Brink, lid van de Adviescommissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging van de NVR, was in New York bij CSW 60 en bericht over het EU side event dat op 15 maart in New York werd georganiseerd en waar o.m. minister Bussemaker een van de sprekers was. Meer informatie...
Petitie Veilig Opvoeden
N.a.v. de dood van het 8-jarig meisje Sharleyne uit Hoogeveen heeft de Werkgroep Veilig Opvoeden - waarvan de Stichting Zijweg deel uitmaakt - een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer om in actie te komen zodat Nederland het Verdrag inzake de Rechten van het Kind effectief gaat uitvoeren. Meer informatie...
Aanbevelingen van Atria over geweld tegen vrouwen
Op 9 februari sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over geweld tegen vrouwen. In een brief aan de Tweede Kamer doet Atria een aantal aanbevelingen. Meer informatie...
Gemeenten aan de slag met multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld
Nederlandse gemeenten willen de aanpak van ernstig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling verbeteren. Wethouders hebben ingestemd met een voorstel van de VNG hiervoor. Meer informatie...
Dader moord op vrouw meestal (ex)partner
Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, werd omgebracht door hun partner of een ex. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS dat eind augustus 2015 is gepubliceerd. Meer informatie...
Stichting Zijweg vreest meer incidenten met dodelijke afloop
Stichting Zijweg vreest dat de moord op Linda van der Giesen niet op zichzelf staat. De Stichting krijgt heel vaak signalen van vrouwen dat de politie hun aangifte niet opneemt of er niets mee doet, en pleit daarom o.m. voor een protocol bij bedreigingen. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst
Het project De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. Meer informatie...
Doorbreek Huiselijk Geweld
2009 - 2012. Onder het motto Doorbreek Huiselijk Geweld - Praat erover voerde de Nederlandse Vrouwen Raad samen met lidorganisaties en andere organisaties een project uit om vrouwen (meer) weerbaar te maken tegen geweld in de relationele sfeer. Meer informatie...
Verslag expertmeeting Gender en Geweld 27 juni
Tonny Filedt Kok was namens de NVR aanwezig bij de expertmeeting over gender en geweld. Lees hier haar verslag. Meer informatie...
Vijfpuntenplan met betrekking tot de bescherming van vrouwen in situaties van huwelijkse gevangenschap en huwelijksdwang
Op woensdag 5 oktober heeft Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) een vijfpuntenplan bekend gemaakt met betrekking tot de bescherming van vrouwen in situaties van huwelijkse gevangenschap en huwelijksdwang. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 27 augustus 2015 | Laatste bewerking: 20 december 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact