Ga naar homepage
#caption
#caption
Kalender > Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Vijf vrouwenorganisaties in Nederland* met een achterban van circa één miljoen vrouwen vragen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen. Kom ook naar het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid op 2 oktober

Programma

 Keynote lezingen Het symposium start met keynote lezingen:

- De Europese context van opvang voor vluchtelingen – drs. Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

- Recente ontwikkelingen in vluchtelingenopvang in Nederland –Janet Helder, bestuurslid COA, portefeuille Uitvoering

- Vrouwelijke minderjarige vreemdelingen binnen Nederland – Carla Lebesque MSc, beleidsmedewerker Nidos

- Wordt de stem van vrouwen gehoord? Reactie op de keynote lezingen- mr. Domenica Ghidei, voormalig lid College voor de Rechten van de Mens

 

Deelsessies Alle deelnemers participeren in één van de volgende deelsessies:

1. Trauma’s – Inleiders: Vluchtelingenwerk en Nidos

2. Juridische mogelijkheden en belemmeringen – Inleiders: mr. Domenica Ghidei en COA

3. Veiligheid & privacy – Inleiders: Joke Florax, Nationale Eenheid Landelijke Politie en COA

4. Gemeentelijke aanpak – Inleider: Leontien Kompier, burgemeester Vlagtwedde, VNG Adviescommissie Asiel & Integratie


Praktische informatie

Datum: 2 oktober 2017
Tijd: 13.00 (inlooplunch vanaf 12.30) – 17.15 uur
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht
Facebook: https://www.facebook.com/vrouwenvluchtelingenveiligheid
Informatie en vragen:
E: acwwsymposium@vrouwenvannu.nl
T: 06-51982065 (Dieny Scheffer, Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK)
T: 06-20369928 (Ira Stam, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging)
Organisaties: Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, Vrouwen van Nu, de Nederlandse Vrouwenraad en Zonta Nederland

 

Deelname aan het symposium kost €22 (tegemoetkoming onkosten).
Aanmelden graag via deze link

 

Samen werken aan meer veiligheid voor vluchtelingen vrouwen

Tijdens het symposium staat uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Belanghebbende partijen uit het maatschappelijk veld, overheden, wetenschappers en vluchtelingen treden met elkaar in dialoog tijdens de deelsessies. Zo verkrijgen we een verdiept en gezamenlijk inzicht in de problematiek, de maatregelen die nodig zijn en de vragen die nog beantwoord dienen te worden om de veiligheid van gevluchte vrouwen en meisjes die in Nederland bescherming zoeken, te kunnen waarborgen. De bevindingen worden verwerkt tot een manifest met concrete adviezen en aanbevelingen.

 

Aanleiding
De verontrustende persberichten en rapporten die in de loop van 2015 en 2016 verschenen over uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid van vluchtelingen in de grenslanden van de Europese Unie, moeten serieus worden genomen. Zo is de conclusie uit een onderzoek van de UNHCR naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen, dat de huidige reactie van overheden, humanitaire actoren, instituties en maatschappelijke organisaties inadequaat is en faalt als het gaat om het voorkomen van en reageren op het gevaar, de uitbuiting en verschillende vormen van seksueel geweld waar vluchtende vrouwen en meisjes in Europa mee te maken hebben (UNHCR-UNFPA-WRC|20-1-2016). Wat betekent dit in de Nederlandse context? Een eenduidig beeld over de veiligheidssituatie van vrouwen en meisjes in Nederlandse opvanginstellingen voor vluchtelingen ontbreekt, informatie en kennis hierover is versnipperd en vertoont lacunes. Dit gegeven vormt de directe aanleiding voor het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid.

Doel
Tijdens het symposium staat het uitwisselen van kennis en ervaring tussen belanghebbende partijen uit het maatschappelijk veld, overheden en de wetenschap centraal. Door met elkaar in dialoog te treden, willen we een verdiept en gezamenlijk inzicht verkrijgen in de problematiek, de maatregelen die nodig zijn en de vragen die nog beantwoord dienen te worden om de veiligheid van gevluchte vrouwen en meisjes die in Nederland bescherming zoeken, te kunnen waarborgen.

Experts, beleidmakers en ervaringsdeskundigen voegen hun informatie samen en leggen het vast in een manifest over vrouwen, vluchtelingen en veiligheid in Nederland met concrete adviezen en aanbevelingen. Het manifest wordt daarna gezamenlijk met een afvaardiging van de deelnemers aan het symposium onder de aandacht gebracht van overheden en instanties die betrokken zijn bij vluchtelingenproblematiek en aan het brede Nederlandse publiek.


* Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk | Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging | Nederlandse Vrouwen Raad | Zonta Nederland | Vrouwen van Nu

     |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 2 mei 2017 | Laatste bewerking: 5 oktober 2017
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact