Ga naar homepage
#caption
#caption
NVR > Gezocht leden commissie beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging

De Nederlandse Vrouwen Raad zoekt leden voor de commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging /strategisch adviseurs NVR, solliciteer direct voor deze veelzijdige functie.

 

Profielschets leden Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging /strategisch adviseurs NVR (onbezoldigd):

 

Leden van Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging/strategische adviseurs van de NVR houden zich bezig met het signaleren van belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van emancipatie en gendergelijkheid. De commissie BB is het adviesorgaan van het bestuur van de NVR. Leden van de commissie geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVR. Zij maken deel uit van internationale vertegenwoordigingen en zijn actief in nationale en internationale netwerken. Zij kunnen hun eigen expertise inzetten voor de ontwikkeling van projecten.

 

Functie eisen:

-U hebt kennis van of affiniteit met de verschillende thema’s op het gebied van emancipatie en gendergelijkheid. U wilt zich inzetten voor de integratie van het genderperspectief op relevante beleidsterreinen. U hebt een strategisch werk- en denkniveau en een goed overzicht van nationale en internationale beleidstrajecten.

-U signaleert actuele thema’s – zowel landelijk als internationaal - en kent het belang en potentieel daarvan voor de organisatie.

-U bent initiatiefrijk en legt gemakkelijk contacten. U bent communicatief sterk. U bent in staat respectvol om te gaan met verschillende opvattingen in onze samenleving en specifiek van de verschillende lidorganisaties. Een open houding kenmerkt uw optreden.

-U kunt goed samenwerken in een team en mensen inspireren en motiveren tot acties.

-Werken aan nieuwe ideeën beschouwt u als een uitdaging en u bent resultaatgericht.

-Ervaring met thematisch - en projectmatig werken en kennis van het ontwikkelen van projecten (voor vrouwenorganisaties) zijn een pré.

-U heeft enkele uren per week beschikbaar voor commissiewerk. Naast een inhoudelijke kant kent dit het werk in deze commissie ook diverse praktische en uitvoerende – hands on – aspecten, zoals het organiseren van bijeenkomsten.

 

Wij bieden u:

-Een groot netwerk zowel nationaal als internationaal.

-Een platform waar u uw eigen initiatieven kunt ontwikkelen.

-U vertegenwoordigt de Nederlandse Vrouwen Raad en woont namens ons verschillende bijeenkomsten bij.

-Uw bijdragen kunnen op de website van de NVR worden geplaatst en worden dan verder gedeeld in het netwerk van de NVR.

-Er wordt gebruik gemaakt van uw expertise.

 

 

Op jaarbasis wordt u geacht voor de volgende vormen van overleg beschikbaar te zijn:

 

  • commissievergaderingen: 4 x per jaar, 1 dagdeel
  • jaarvergadering NVR: 1 x per jaar, 1 dagdeel
  • overleg met bestuur: 1 x per jaar, 1 dagdeel
  • bijeenkomsten met projectteams, redacties e.d.

Kandidaten:

  • zijn lid van één van de lidorganisaties van de NVR;
  • worden voorgedragen door het bestuur van één of meerdere lidorganisaties;
  • onderschrijven de uitgangspunten van de NVR;
  • hebben goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
  • worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen eenmaal worden herkozen.
  • het betreft een onbezoldigde functie, reiskosten worden vergoed.

 

Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Vrouwen Raad op: www.nederlandsevrouwenraad.nl

 

Voor vragen over deze functie kunt u terecht bij Beleidsmedewerker Leyla Hamidi: l.hamidi@de-nvr.nl

 

 

De voordracht door de lidorganisatie kan gericht worden aan:

Nederlandse Vrouwen Raad

T.a.v. Voorzitter Cie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging,

Prof. dr. Anneke van Doorne-Huiskes

Laan van Meerdervoort 70

2517 AN DEN HAAG

e-mail: info@de-nvr.nl

 

 

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 12 maart 2018 | Laatste bewerking: 16 maart 2018
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact