Ga naar homepage
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
#caption
Onderwerpen


Alimentatiewet
Op 19 juni 2015 is door de VVD, PvdA en D66 een Initiatiefwet Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. Deze partijen willen de wet aanpassen aan deze tijd en beogen daarmee meer vrouwen hierdoor aan te zetten om economisch zelfstandig te zijn. Meer informatie...
Arbeid & Zorg
De NVR was aanwezig bij de Arbeid & Zorg Top die minister Asscher in november 2013 organiseerde, en reageerde, samen met andere vrouwenorganisaties op de resultaten. Meer informatie...
Emancipatiebeleid 2013-2017
Het huidige emancipatiebeleid startte op 11 mei 2013 met de hoofdlijnenbrief van minister Bussemaker. Eind 2014 werd in de midterm review de tussenstand van het beleid opgemaakt. Meer informatie...
Geweld tegen vrouwen
Met een miljoen slachtoffers per jaar is het duidelijk dat het bij huiselijk geweld om een omvangrijk probleem gaat. De NVR richt zich op de preventie van huiselijk geweld en op de begeleiding van ex-slachtoffers naar economische zelfstandigheid. Meer informatie...
Istanbul Conventie
Op 11 mei 2011 werd in de Raad van Europa de ‘Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence’ vastgesteld. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Istanbul waardoor het verdrag nu kortweg als de Istanbul Conventie wordt aangeduid. Meer informatie...
Machtsbalans
In dit onderwerp wordt machtsbalans, vrouwen in besluitvormende functies en meer besproken. Meer informatie...
Nationaal Actie Plan 1325
In het Nationaal Actieplan 1325 staat de inzet van Nederland voor de uitvoering van Resolutie 1325. De NVR is mede-ondertekenaar van het NAP 1325. Meer informatie...
VN Vrouwenverdrag
Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid. Het CEDAW-comité van de Verenigde Naties ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Meer informatie...
Vrouwenpodium 2010-2020
Sinds mei 2010 zet de NVR zich, samen met FNV en de migrantenorganisaties, in Vrouwenpodium 2010-2020 in voor blijvende aandacht van de politiek voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Meer informatie...
Vrouwenquotum
Evenredige vertegenwoordiging m/v in (de top van) bedrijven. Halen we het met streefcijfers en stimulerende maatregelen? Of moeten er quota worden gesteld met sancties? Gaat het om 30, 40 of 50% vrouwen? Meer informatie...
Onderwerpen archief
Informatie over onderwerpen waar de NVR zich in voorgaande jaren mee heeft bezig gehouden, is te lezen in Onderwerpen archief. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 23 december 2015
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact