Ga naar homepage
#caption
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
Internationaal


11 mei 2018
Call applications AGORA Summer School EWL
Jonge feministen opgelet! Je kan je tot 11 mei aanmelden voor AGORA 2018 van 29 augustus tot 2 september in Brussel. This summer camp brings young feminists from all over Europe to Brussels for a 5-day gathering to discuss & explore feminism and learn from each other! Apply now! Meer informatie...
Verslag Conferentie No Mas No More op Aruba
Verslag van de werkconferentie No mas no more (vertaling : Niet meer, niet langer) op Aruba van 7 en 8 maart 2018. Door commissie lid Christine Nanlohy Meer informatie...
Naomi Parker-Fraley de inspiratie voor de 'We can do it' poster is overleden
De vrouw die de inspiratie vormde voor de 'We can do it' poster is overleden: Naomi Parker-Fraley 1921-2018 Meer informatie...
Deelname NVR aan de Universal Periodic Review (UPR)
De gezamenlijke workshop wordt door het ministerie van VWS beschouwd als een aanloop naar en voorbereiding van de conferentie Aanpak huiselijk geweld op de BES eilanden in maart 2018. Meer informatie...
Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen mannen en vrouwen
Nederland is dit jaar maar liefst 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen; van de 16e naar de 32e plaats. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen, concludeert het World Economic Forum. De NVR is teleurgesteld. Meer informatie...
Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. Meer informatie...
Loud and united: European Women’s Lobby Observatory pleit voor échte verandering
Essa Reijmers is namens de NVR bij de vergadering van de EWL Observatory on Violence Against Women geweest op 8 juni. Lees hier haar verslag Meer informatie...
EU ondertekent de Istanbul Conventie
Afgelopen donderdag 11 mei heeft de EU besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...
Rise up against violence! Sign the petition!
Van de European Women's Lobby (EWL). Teken de petitie zodat de Europese Unie iets concreets kan doen om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld. Petitie en tekst in het Engels. Meer informatie...
Violence against women and girls: will Europe rise up in 2017?
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De European Women's Lobby heeft een verklaring naar buiten gebracht over het thema geweld tegen vrouwen. Let op, deze verklaring is in het Engels. Meer informatie...
ICW-CIF Statement International Women's Day
8 maart is het Internationale Vrouwendag. The International Council of Women heeft daarop een verklaring naar buiten gebracht over het thema 'Women in the Changing World of Work'. Let op, deze verklaring is in het Engels. Meer informatie...
SuperPloumen richt fonds SHE DECIDES op
Op maandag 23 januari heeft de nieuwe Amerikaanse President Trump de Global Gag Rule opnieuw ingevoerd. Minister Ploumen heeft als tegenreactie het fonds She Dicides opgericht. De NVR steunt Ploumen. Meer informatie...
2017 is het Europese jaar van Geweld Tegen Vrouwen
Naar aanleiding van de internationale dag van geweld tegen vrouwen, 25 november, heeft de Europese commissie een jaar met gefocuste acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen gelanceerd. Meer informatie...
Conclusie CEDAW-comité: Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen
Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen. Meer informatie...
EWL boekje "From conflict to peace?" aangeboden aan OCW
Vrijdag 18 november hebben Anke Vervoord en Tonny Filedt Kok namens de NVR het boekje "From conflict to peace? #WomensVoices" overhandigd aan Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van OCW. Meer informatie...
Orange The World! Make the World Orange
Gisteren 24 november is het startsein gegeven voor 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen: Orange The World. Meer informatie...
Afscheid en opvolging Aleid van den Brink Observatorium EWL
Afgelopen vrijdag 4 november hebben we afscheid genomen van Aleid van den Brink als vertegenwoordiger bij het observatorium van the European Women's Lobby en als lid van de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging. Essa Reijmers gaat haar opvolgen. Hier een afscheid en een introductie van de dames. Meer informatie...
Maak vrouwen agents of change tegen klimaatverandering
Klimaatverandering is niet iets van de toekomst, maar van nu. Vrouwen moeten toegang krijgen tot kennis, politieke en economisch macht, financiering en besluitvorming. Oproep van Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen in de Third Committee van de Algemene Vergadering van de VN Meer informatie...
Brief tegen mogelijke abortuswet in Polen
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft een brief ondertekend naar de minister president van Polen over rechten van vrouwen in Polen en de gevolgen van de mogelijke abortuswet. Meer informatie...
De AGORA jonge feministen hun eigen versie van de State of the Union
De jonge feministen van de AGORA zomerschool hebben samengewerkt en hun eigen versie geschreven van de State of the Union voor de Europese Unie. Meer informatie...
Het #womensvoices project - zette geweld tegen vluchtelingen vrouwen en meisjes op de agenda
Van januari tot juni 2016, ontwikkelde de EWL, samen met de WRC en het ENoMW, het #womensvoices project: van conflict naar vrede? Vrouwen en stemmen meisjes 'on the move'. Meer informatie...
Debat Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.
Op 2 juni 2016 hield de Veiligheidsraad een ministerieel niveau open debat in het kader van het thema "Vrouwen, vrede en veiligheid: Inspelend op mensenhandel in situaties van conflict-gerelateerd seksueel geweld". Meer informatie...
Oproep voor vrouwelijke secretaris-generaal van de VN
Het is tijd dat een vrouw de nieuwe secretaris-generaal wordt van de VN. Meer informatie...
Voortgang schaduwrapportage CEDAW
Nu de CEDAW Pre-sessie achter de rug is en CEDAW de List of Issues heeft gepubliceerd, is fase 2.0 van het schaduwrapportage proces aangebroken. Meer informatie...
Verslag 60e CSW door vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen
Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen heeft een verslag geschreven over haar ervaringen tijdens de CSW. De 60e CSW: een week vol inspiratie en informatie. Meer informatie...
De overeengekomen conclusies van CSW60
Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. Meer informatie...
Verklaring AGE Platform Europe over leeftijdsdiscriminatie
Het AGE Platform Europe heeft een verklaring uitgebracht over Structural Ageism: leeftijdsdiscriminatie. Meer informatie...
Kamerbrief over uitkomsten CSW60
Minister Bussemakeer heeft de Tweede Kamer in een brief geinformeerd over de Nederlanse inzet tijdens de 60e sessie van de Commission on the Statius of Women die afgelopen maart in New York plaatsvond. Ook de uitkomsten van de CSW komen in de brief aan bod. Meer informatie...
Het belang van SDG 5 voor lokale overheden
In de brochure Global Goals for Sustainable Development. Wat lokale overheden moeten weten, legt de VNG o.m. uit wat het belang voor lokale overheden is van SDG 5, Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes bereiken. Meer informatie...
NL versie Resolutie Sustainable Development Goals
De United Nations Regional Information Centre heeft een officieel goedgekeurde Nederlandstalige versie uitgebracht van de Resolutie over de Sustainable Development Goals. Meer informatie...
Oproep voor aanvragen Minorities Fellowship Programme
Tot en met 22 mei 2016 kunnen bij het Hoge Commissariaat voor Mensenrechten in Geneve aanvragen ingediend worden voor het Minorities Fellowship Programme. Meer informatie...
De Nieuwe Toekomst door Bussemaker als voorbeeldproject genoemd tijdens EU side event bij CSW60
Aleid van den Brink, lid van de Adviescommissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging van de NVR, was in New York bij CSW 60 en bericht over het EU side event dat op 15 maart in New York werd georganiseerd en waar o.m. minister Bussemaker een van de sprekers was. Meer informatie...
Geef vrouwen de kennis en macht om klimaatverandering het hoofd te bieden
Tekst van de inleiding over de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld voor de CSW die Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen hield tijdens de briefing voor de 60ste zitting van de Commission on the Status of Women bij het Ministerie van OCW. Meer informatie...
NAP 1325 III ook door NVR ondertekend
Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst is door 60 ondertekenaars de derde versie van het Nationaal Actieplan 1325 voor de komende 4 jaren ondertekend. Ook de NVR, alsmede een aantal van haar lidorganisaties, heeft voor de implementatie van het plan getekend. Meer informatie...
Symbolische overhandiging CSW aanbevelingen
Tijdens de briefing van het Ministerie van OCW voor de 60e zitting van de Commission on the Status of Women is namens het maatschappelijk middenveld een zgn. twopager aangeboden aan plaatsvervangend directeur Emancipatie Jantina Walraven. Meer informatie...
Rapportage College voor de Rechten van de Mens aan CEDAW
Ook het College voor de Rechten van de Mens stuurde een rapportage aan het CEDAW. Het College concludeert dat de regering een actievere rol moet aannemen in het voorkomen en bestrijden van discriminatie van vrouwen. Meer informatie...
Zorg over wegvallen geldstromen zuidelijke vrouwenorganisaties
De Womens Major Group heeft een schaduwrapportage over Nederland ingediend bij CEDAW. Ze uiten grote zorgen over het feit dat in FLOW II weliswaar meer geld beschikbaar is, maar dat het gaat naar minder organisaties die geen van allen in the global south gevestigd zijn. Meer informatie...
Talkshow Gelijk=Anders
Het collectief Gelijk=Anders, waar ook de NVR deel van uitmaakt, organiseerde op 26 januari een bijeenkomst t.g.v. een kort bezoek van UN WOMEN directeur Phumzile Mlambo-Ngcuka aan Nederland. Ook minister Ploumen was bij de bijeenkomst aanwezig. Meer informatie...
Trio Verklaring Gendergelijkheid
Nederland heeft als EU voorzitter samen met Slowakije en Malta de Verklaring Gendergelijkheid ondertekend en gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het women on boards dossier is doorgeschoven naar Malta. Meer informatie...
Anneke van Veen's blog over de Klimaattop in Parijs
Anneke van Veen was als Vrouwenvertegenwoordiger een week bij de Klimaattop in Parijs. Lees over haar ervaringen op het dagelijks blog dat zij bij hield. Meer informatie...
Marije Cornelissen als Vrouwenvertegenwoordiger in 2016 naar de VN
De NVR heeft Marije Cornelissen voorgedragen voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN in 2016. Vrouwen en Duurzame Ontwikkeling is het thema waarover zij regeringsleiders in de Verenigde Naties gaat toespreken. Meer informatie...
Step it Up voor de vooruitgang van alle vrouwen ook LBTI
NOW is the time for all of us to Step It Up for the advancement of all women, whether they be heterosexual, lesbian, bisexual, transgender or intersex. Oproep van Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar in de Third Committee van de Algemene Vergadering van de VN. Meer informatie...
Verslag CSW59 en wat eraan vooraf ging
Irene Hemelaar, Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015, woonde in maart de Commission on the Status of Women bij in New York. Over CSW59 en wat eraan vooraf ging, schreef zij een kort en compact verslag. Meer informatie...
Hoe ziet een Gender Equal Europa eruit?
De NVR was aanwezig bij het 2-daagse Forum on the future of gender equality in the European Union dat de Europese Commissie organiseerde. Meer informatie...
Commission on the Status of Women
In februari/maart van ieder jaar vindt in New York de zitting plaats van de Commission on the Status of Women. In de CSW worden de afspraken bewaakt die gemaakt zijn in Beijing in 1995 tijdens de 4e Wereld Vrouwenconferentie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Beijing Platform for Action. Meer informatie...
Nieuwe Europese subsidiewebsite gender gelijkheid
De Europese Commissie heeft een nieuwe website geheel gewijd aan gesubsidieerde projecten op het gebied van gender gelijkheid, tegengaan van geweld tegen vrouwen en gender mainstreaming in nationaal beleid. Meer informatie...
Bericht uit Pakistan
Josette Dijkhuizen die in 2013 Vrouwenvertegenwoordiger was, bracht begin dit jaar een bezoek aan de vrouwenopvang in Karachi. Op het weblog vertelt zij over het leven in de vrouwenopvang daar. Meer informatie...
European Women's Voice
De European Womens Lobby heeft 2 interessante publikaties uitgebracht: European Women’s Voice – Women’s Economic Independence in Times of Austerity en een rapport ter 'gelegenheid van Beijing +20. Meer informatie...
Moreel appel Vrouwenvertegenwoordiger Margriet van der Linden op wereldleiders:
'Zeg in uw zwijgen niet tegen vrouwen en meisjes dat hun rechten u minder of in het geheel niet interesseren.' Vrouwenvertegenwoordiger Margriet van der Linden deed een moreel appel op de regeringsleiders in de Algemene Vergadering van de VN. Meer informatie...
Ondernemen in oorlogsgebied
Josette Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger in 2013, ontmoette tijdens een wetenschappelijk congres Tamara Myatt die daar sprak over vrouwelijke ondernemers in Afghanistan, en werd gegrepen door haar verhaal. Meer informatie...
Istanbul Conventie per 1 augustus 2014 in werking
De Istanbul Conventie is op 1 augustus 2014 in werking getreden omdat dit verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld toen door 10 lidstaten was geratificeerd. Meer informatie...
EIGE rapport over Vrouwen in de media in EU-lidstaten
Het European Institute for Gender Equality (EIGE) heeft het rapport ‘Advancing gender equality in decision-making in media organisations’ gepubliceerd. . In het rapport worden betrouwbare en vergelijkbare EU-brede gegevens gepresenteerd over vrouwen en mannen op besluitvormende posities in media organisaties. I Meer informatie...
Internationaal Netwerk
De NVR wordt in haar internationale en Europese inzet mede gevoed door contact met en input uit het Internationaal Netwerk van de NVR. Meer informatie...
Boekje How to lobby at International Conferences (for Dummies)
In 'How to Lobby at International Conferences (for Dummies)' zijn kennis en ervaringen van lobbyisten vastgelegd, opdat andere – nieuwe – lobbyisten er hun voordeel mee kunnen doen en er van kunnen leren wellicht. Meer informatie...
Internationale & Europese koepels
De NVR is aangesloten bij diverse internationale en Europese koepels Meer informatie...
Europa nieuws op NVR-website
Al het Europese nieuws op het gebied van duurzame ontwikkeling, maatschappelijke participatie en rechten van de vrouw kunt u volgen op de pagina Internationaal op de NVR-website. Meer informatie...
Teken de petitie Rise up against violence
Het commitment van de EU om de Istanbul Conventie te ondertekenen is een 1ste stap. De echte strijd over de bescherming die de Conventie vrouwen kan bieden begint bij de onderhandelingen over de uitvoering. Teken de petitie om het belang van een goede uitvoering te onderstrepen. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 21 december 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact