Ga naar homepage
#caption
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
Lidorganisaties


Vrouwen van Nu poll over oppasoma's
Onze lidorganisatie Vrouwen van Nu vraagt iedereen hun poll in te vullen over oppasoma's. Stelling: Van oppasoma’s wordt iedereen blij: oma, (schoon)dochter en kleinkind. Meer informatie...
Viering Vrouwendag Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen 2018
Op maandag 19 maart organiseerde onze lidorganisatie De Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen een Viering Internationale Vrouwendag. Onze voorzitter Nenita La Rose was daarbij als spreker. Meer informatie...
Dialoogtafel FNV Vrouw
Onze lidorganisatie FNV Vrouw zoekt vrouwen voor hun dialoogtafels door het hele land. FNV Vrouw is bezig een keurmerk voor de vrouwvriendelijkheid van een werkomgeving te ontwikkelen. Kom je ook? Meer informatie...
Sollicitatiecursus in het Pools 7,14,21, April Amsterdam
Via onze lidorganisatie Polisch Professional Women in the Netherlands. Zij organiseren een sollicitatiecursus in het Pools op 7, 14 en 21 april in Amsterdam. Meer informatie...
Aanbieding Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
“Een groots wereldvraagstuk vertaald naar praktische handvatten”, dat was de reactie van Leontien Kompier op het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat vanmiddag officieel werd aangeboden aan politiek, gemeenten en organisaties uit de asielketen. Meer informatie...
In Memoriam Stella Ismail
Vandaag (1 februari) kregen wij het vreselijke en verdrietige nieuws dat Stella Ismail is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. De NVR condoleert de familie en naasten van Stella en wenst hen veel sterkte in deze moeilijke periode. Meer informatie...
WOUW lid Saar Boerlage in de schijnwerpers gezet
Tijdens het Pakhuis de Zwijger Nieuwjaarsdiner op 9 januari 2018 werd de eerste Nieuw Amsterdam prijs uitgereikt. WOUW lid Saar Boerlage werd geëerd voor haar tomeloze inzet. Meer informatie...
Nieuw armoedeproject FNV Vrouw
Onze lidorganisatie FNV Vrouw heeft op dinsdag 17 oktober haar nieuwe armoedeproject gelanceerd. Met het nieuwe project ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’ willen ze armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen gaan. Meer informatie...
Het parlement heeft twee moties behandeld over vrouwen in de politiek
Op 14 september heeft het parlement twee moties besproken om de landelijke verkiezingen van maart 2017 te evalueren. Deze moties kwamen naar aanleiding van het GEOM rapport tot stand gekomen door onze lidorganisatie Gender Concerns International. Meer informatie...
FNV Vrouw zoekt voorvrouwen voor armoedeproject
Onze lidorganisatie FNV Vrouw zoekt voorvrouwen voor een armoedeproject. Wil jij de gemeente adviseren bij een beter armoedebeleid voor vrouwen? Lees dan even verder! Meer informatie...
Franka Cadée (KNOV) is nieuwe voorzitter van de International Confederation of Midwives (ICM)
Franka Cadée, verloskundige en manager bij onze lidorganisatie KNOV, is met grote meerderheid gekozen tot de nieuwe voorzitter van de International Confederation of Midwives (ICM). Meer informatie...
Mariet Verhoef-Cohen president van Soroptimist International en krijgt koninklijke onderscheiding
Tijdens haar inauguratie als president van Soroptimist International 2017-2019 op 29 juli is de Nederlandse Soroptimist Mariet Verhoef-Cohen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Meer informatie...
Steun lobby van VOV voor vrouwelijke burgemeester in Tilburg
De VOV wil stimuleren dat Topvrouwen solliciteren voor de functie van burgemeester in Tilburg die binnenkort vacant wordt, en heeft uw hulp en ondersteuning daarbij nodig. Meer informatie...
Campagne #zelfgekozen
NVR lidorganisatie Femmes for Freedom heeft het idee ontwikkeld voor een campagne over het recht om verliefd te zijn en dit aan verschillende gemeenten aangeboden. De gemeente Rotterdam is de eerste die de stap heeft genomen om de campagne uit te voeren. Meer informatie...
Twee nieuwe lidorganisaties voor de NVR
De NVR is verheugd om weer twee nieuwe organisaties in haar ledenbestand te mogen opnemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei werden Vrouw Aktief en Platform Zijn van harte als lid welkom geheten. Meer informatie...
OVN medeondertekenaar brief informateur Schippers
Lidorganisatie Ouderen Vrouwen Netwerk is medeondertekenaar van een brief aan informateur Schippers over de aanpak van armoede & sociale uitsluiting en zorg voor je medemens als sociale samenleving. Meer informatie...
WILPF schrijft brief aan Schippers over rol vrouwen in vredesprocessen
Onze lidorganisatie de Nederlandse afdeling van Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) bepleit een grotere rol voor vrouwen in processen van vrede, verzoening en wederopbouw. Meer informatie...
Vrouwen willen eerst onderzoek naar keuzevrijheid in het nieuwe geboortezorgstelsel
Via onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Nieuwe procedure: Vrouwen eisen onderzoek naar keuzevrijheid voordat nieuwe geboortezorgstelsel ingevoerd wordt. Meer informatie...
Stichting Zijweg stuurt brief naar informateur over geweld in afhankelijkheidsrelaties
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg heeft informateur Schippers als bijdrage aan het coalitieprogramma een brief gestuurd over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Meer informatie...
Viering Internationale Vrouwendag Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen
Op maandag 6 maart 2017 was de viering van internationale vrouwendag door de Landelijke Federatie Chinese Vrouwenvergenigingen. Voorzitter Dorenda Gerts mocht een toespraak houden. Meer informatie...
Internationale Bahá'í vrouwen waren bij CSW61
Via onze lidorganisatie Bahá'í vrouwenforum: Bahá'í international Community (BIC) was in New York bij de 61e CSW. Daar hebben ze bijgedragen aan het discours over vooruitgang van vrouwen. Meer informatie...
GCI observeert verkiezingen vanuit gender perspectief
Deze verkiezingen zal Gender Concerns Internatinoal, lidorganisatie van de NVR, de verkiezingen observeren vanuit een gender perspectief. Meer informatie...
Oproep brief sturen initiatiefwet herziening partneralimentatie
In de Algemene Ledenvergadering heeft Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW de actie over de inintatiefwet herziening partneralimentatie uitgelegd. Zij roept de lidorganisaties op om een brief te sturen. Meer informatie...
Stichting Zijweg zoekt bestuursleden: secretaris en penningmeester
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg zoekt bestuursleden (onbezoldigd). Ze zijn momenteel op zoek naar een peningmeester en secretaris. Interesse? Mail naar bureau@stichtingzijweg.nl Meer informatie...
Toekenning subsidie provincie voor Vrouwenplatform Carree voor DNT
Woensdag 28 september jl. was het feest bij onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree. De ingediende subsidie aanvraag voor o.a. De Nieuwe Toekomst is goedgekeurd door de provincie. Meer informatie...
Landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede wordt opgeheven
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR van 21 mei 2016 maakte voorzitter Tiny Hannink bekend dat de landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede per 31-12-2016 wordt opgeheven. Meer informatie...
Oproep aan lidorganisaties: Stuur NVR bijeenkomsten voor op website
De Nederlandse Vrouwen Raad is een koepelorganisatie en wil graag een platform zijn voor haar lidorganisaties. Daarom roept de NVR haar lidorganisaties op om hun bijeenkomsten, vacatures en dergelijken te delen en de NVR te volgen op sociale media. Meer informatie...
Brief Tweede Kamer: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg
De NVR heeft samen met andere organisaties, waaronder onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann een brief ondertekend naar de Tweede Kamer over het voorstel om een integraal persoonsvolgend budget in te voeren in de geboortezorg. Meer informatie...
Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders
Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...
ACWW wereldconferentie 2016
In augustus vindt de 28e Associated Country Women of the World Triennial Conference plaats. Onze lidorganisaties koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Vrouwen van Nu zijn hierbij aangesloten. Meer informatie...
Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) eert een krachtige vrouw
Op 2 juni werd in het Rosarium te Amsterdam, door TAA de Maria Tesselschäde Prijs uitgereikt, een prijs voor voorbeeldvrouwen. Meer informatie...
Vrouwen van Nu waarschuwt voor Bisfenol A
Vrouwen van Nu waarschuwt voor het gebruik van Bisfenol A, een stof die wordt gebruikt in speelgoed, medische hulpmiddelen, verf, hard plastic verpakkingsmateriaal van voedsel en als coating aan de binnenkant van blikjes, en op deze manier in zeer kleine hoeveelheden in ons voedsel kan terechtkomen. Meer informatie...
Krachtgroepen Stichting Zijweg genomineerd voor Participatieprijs
NVR lidorganisatie Stichting Zijweg is met haar Krachtgroepen genomineerd voor de Participatieprijs. Uit 118 inzendingen zijn 16 initiatieven geselecteerd voor de shortlist van de Vierde Participatieprijs van Movisie. Meer informatie...
VWS onderstreept belang onderzoek naar gezondheid van vrouwen
De VNVA is verheugd over de extra financien die minister Edith Schippers aankondigde te investeren met als doel de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van vrouwen aanzienlijk te verbeteren. Meer informatie...
Petitie Veilig Opvoeden
N.a.v. de dood van het 8-jarig meisje Sharleyne uit Hoogeveen heeft de Werkgroep Veilig Opvoeden - waarvan de Stichting Zijweg deel uitmaakt - een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer om in actie te komen zodat Nederland het Verdrag inzake de Rechten van het Kind effectief gaat uitvoeren. Meer informatie...
Zelfstandigheid van ouderen bedreigd
OVN-NL keurt het standpunt van ANBO die voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO, ten stelligste af. Meer informatie...
Hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen
De hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 leveren een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven o.a. het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de NVR aan minister Schippers van VWS. Meer informatie...
Nabestaandenpensioen kortingsregeling
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de mogelijkheden van een pensioenfonds om een - voor vrouwen discriminatoire - kortingsregeling toe te passen. Meer informatie...
Antwoord minister op brief over problematiek studerende moeders
Minister Bussemaker heeft uitvoerig gereageerd op de brief over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten die Public Interest Litigation Project en o.m. het Steunpunt Studerende Moeders eerder aan de minister stuurde. Meer informatie...
Aanranding vrouwen geen stok om mee te slaan
De NVR onderschrijft de reactie van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann op de aanrandingen op oudejaarsavond/nieuwjaarsnacht in Keulen. Meer informatie...
Nieuwe NVR lidorganisatie: Dona Daria
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 19 november werd Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, als nieuwe lidorganisatie verwelkomd. Meer informatie...
Drie nieuwe lidorganisaties
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2015 werden drie nieuwe lidorganisaties verwelkomd: African Sky, Steunpunt Studerende Moeders en Respect Women. Meer informatie...
Zorgen over studerende moeders en zwangere studenten
In een brief aan minister Bussemaker heeft een aantal organisaties, waaronder de NVR, hun zorgen geuit over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten. Meer informatie...
Stichting Zijweg vreest meer incidenten met dodelijke afloop
Stichting Zijweg vreest dat de moord op Linda van der Giesen niet op zichzelf staat. De Stichting krijgt heel vaak signalen van vrouwen dat de politie hun aangifte niet opneemt of er niets mee doet, en pleit daarom o.m. voor een protocol bij bedreigingen. Meer informatie...
Mogelijke proefprocedure studerende moeders
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de stichting Studerende Moeders zijn in overleg om te kijken welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een proefprocedure om zwangere studenten of studenten met kinderen te ondersteunen. Meer informatie...
Zwangerschapsuitkering zelfstandige ondernemers
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann beraadt zich op stappen n.a.v. het besluit van minister Asscher om niet te voldoen aan de eisen die het Comité voor de naleving van het VN Vrouwenverdrag aan de NL regering stelt. Het gaat om schadeloosstelling van zelfstandigen die geen aanspraak konden maken op een zwangerschapsuitkering. Meer informatie...
Nieuw bestuur VVAO
Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVAO, de eerste onder voorzitterschap van Jeanne Martens, werden alle vacante bestuursfuncties ingevuld en is er een nieuw bestuur gevormd. Meer informatie...
Rapport Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel
Als vervolg op het rapport over Vrouwen, armoede en sociale uitsluiting in Noord-Brabant dat de Provinciale Vrouwen Raad in juni 2013 uitbracht, is een nieuw onderzoek opgezet om de oorzaken van armoede onder Brabantse vrouwen, knelpunten en mogelijke oplossingen nader te onderzoeken. Meer informatie...
Lijst van lidorganisaties
De NVR telt 52 lidorganisaties met een geschat bereik van 1 miljoen vrouwen. Het ledenbestand is zeer divers. Zie de lijst van bij de NVR aangesloten organisaties. Meer informatie...
Alfabetisch overzicht
In een alfabetisch overzicht wordt iedere lidorganisatie kort beschreven. Inclusief vermelding van het centrale emailadres en - voor zover beschikbaar - een directe doorklik naar de website. Meer informatie...
Lid worden
Elke organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie - nationaal en/of internationaal - is welkom als lid van de koepel Nederlandse Vrouwen Raad. Meer informatie...
Verklaring inzake zwangere studenten en studerende moeders
Verklaring van Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders n.a.v. reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...
Politiek iets voor jou?
Onze lidorganisatie FAM! Netwerk is een van de medeorganisatoren van het evenement: Is de politiek iets voor jou? Op vrijdag 10 november in Roermond. Meer informatie...
Melania zoekt nieuwe voorzitter
Onze lidorganisatie Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking is op zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger voor de functie van Voorzitter. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 3 april 2018
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact