Ga naar homepage
Over de NVR
Krachtige Vrouwen
steunen de NVR
Donaties
#caption2
Over de NVR
Krachtige Vrouwen
steunen de NVR
Donaties
NVR


De NVR gaat door!
De NVR is blij om mee te delen dat beide allianties waar de NVR deel van uitmaakt zijn gehonoreerd. Dit betekent dat de NVR ook volgend jaar subsidie krijgt van OCW. Meer informatie...
Verslag voorzittersoverleg 2017
Op 24 maart 2017 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijkse voorzittersoverleg. Het thema van de middag was de nieuwe subsidieaanvraag en NVR 3.0. Meer informatie...
Brief aan informateur Edith Schippers
De NVR heeft een brief gestuurd naar informateur Edith Schippers met de vraag de aandachtspunten in de brief mee te nemen in de besprekingen. 1. het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen, 2. het tegengaan van geweld tegen vrouwen en 3. De personele bezetting van het kabinet. Meer informatie...
NVR in gesprek met voorzitter SER Mariette Hamer
In 2016 heeft de NVR werk gemaakt om een gesprek te krijgen met de SER. In dat gesprek pleitte de NVR bij Mariette Hamer voor een zetel in de SER voor vrouwenbelangen. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2016
Donderdag 24 november 2016 was de Algemene Ledenvergadering van de NVR in de mooie raadszaal in het stadhuis in Zwolle. Meer informatie...
Vrouwen zullen dupe zijn van automatisering< NVR in de Volkskrant
De NVR heeft een opiniestuk geschreven over de SER en haar Verkenning Mens en Techniek en het gebrek aan aandacht voor de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt in deze verkenning. Dit opiniestuk is maandag 21 november 2016 gepubliceerd in de Volkskrant. Meer informatie...
Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
Afgelopen zaterdag 21 mei was de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR was te gast in Rotterdam in het gebouw van lidorganisatie Dona Daria. Meer informatie...
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft drie nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 21 mei 2016 zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd. Meer informatie...
Na 10 jaar weg bij de NVR
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2016, werd afscheid genomen van Lotte Wouters. Ruim tien jaar is zij als beleidsmedewerker actief geweest voor de NVR. Meer informatie...
Koninklijke Onderscheidingen voor NVR coryfeeen
Twee NVR coryfeeen ontvingen op 26 april een koninklijke onderscheiding: Alice Bouman-Dentener, jarenlang Algemeen Secretaris van de NVR, en Ellen Zevenbergen-van Beek, die o.m. actief was in adviescommissies van de NVR. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg 2016
Op 22 april ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijks overleg. Dit overleg staat in het teken van informatie-uitwisseling. Meer informatie...
Ondernemerschap helpt om het potentieel van vrouwen te benutten
Artikel van Wim Naude en Josette Dijkhuizen van Maastricht School of Management op 8 maart jl. in De Volkskrant. Josette is lid van het bestuur van de NVR. Meer informatie...
In Memoriam Tini Jansen-Bruul
Op 22 februari overleed op 79 jarige leeftijd Tini Jansen-Bruul die jarenlang als vrijwilliger actief is geweest voor de NVR. Met name toen zij samen met Marian Jongkind en Pia Band de redactie voerde van het nieuwsblad. Meer informatie...
Verslag Algemene Vergadering 19 november 2015
De NVR was voor haar Algemene Vergadering op 19 november te gast in de mooie vergaderzaal van IHLIA op de 6e verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Meer informatie...
De enige vrouw op het podium
Josette Dijkhuizen is als het gaat over ondernemerschap vaak de enige vrouw op het podium. In een column op de website van VNO-NCW geeft zij aan het als een taak van deze organisatie te zien hier actie op te nemen. Meer informatie...
Franse senatrice bezocht NVR
Claudine Lepage, lid van de Eerste Kamer in Frankrijk, bracht tijdens haar verblijf in Nederland ook een bezoek aan de NVR waar zij zich o.m. liet informeren over de activiteiten van de NVR op de huidige speerpunten. Meer informatie...
Wilhelmina Drucker Fonds
Het Wilhelmina Drucker Fonds is een reisfonds dat leden van de bij de NVR aangesloten organisaties in staat stelt internationale conferenties en bijeenkomsten te bezoeken. Aanvragen voor 1 februari 2015 via info@de-nvr.nl. Meer informatie...
Krachtige Vrouwen steunen de NVR
Vele krachtige vrouwen hebben de Nederlandse vrouw mogen vertegenwoordigen bij een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties of een wereldtopconferentie. Benoemd door de minister; geworven, geselecteerd en begeleid door de NVR. Krachtige vrouwen die hun steun uitspreken voor de NVR. Meer informatie...
Over de NVR
De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk. Onderwerpen die door de NVR op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht dan wanneer lidorganisaties dat afzonderlijk doen. Meer informatie...
Bestuur
De leden van het bestuur worden voorgedragen door (één van) de lidorganisaties en worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden. Meer informatie...
Adviescommissie
De Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging signaleert onderwerpen die aandacht behoeven, door de media, de beleidsstukken van de overheid én door het volgen van specifieke ontwikkelingen bij de achterban. De commissie formuleert projecten die door specifieke werkgroepen worden opgepakt. Meer informatie...
Deskundigenpool
De NVR wil bij het uitvoeren van haar taken meer gebruik maken van de deskundigheid die er in de lidorganisaties aanwezig is. Deskundige vrouwen kunnen zich rechtstreeks melden bij de NVR. Meer informatie...
Bureau
Het bureau van de NVR vormt het coõrdinatiepunt van de koepelorganisatie. Het bureau is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag. Meer informatie...
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de NVR. Een overzicht van de data van komende AV's en AV-verslagen van afgelopen jaren. Meer informatie...
NVR in jaartallen
Op 29 oktober 1898 kwamen in het Utrechtse Gebouw van Kunsten en Wetenschappen de afgevaardigden van 25 organisaties die minimaal één vrouw in het bestuur hebben, bijeen voor de oprichtingsvergadering van de Nationale Vrouwenraad van Nederland. Hoe is het de NVR sindsdien vergaan? Meer informatie...
Samenwerking
Overzicht van organisaties waarin de NVR vertegenwoordigd is, lid van is, of een samenwerkingsverband mee vormt. Meer informatie...
Publikaties
Een overzicht van institutionele publikaties van de NVR, zoals statuten en huishoudelijk reglement en strategienota's. Maar ook werkplannen, jaarverslagen en voorlichtingsuitgaven. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Laatste bewerking: 14 juli 2015
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact