#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


6e CEDAW rapportage

Op 28 oktober 2014 heeft de minister van OCW de 6e rapportage CEDAW aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De rapportage van Nederland over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag is onlangs in Genève aangeboden aan het VN Comité dat toeziet op naleving van het VN-Vrouwenverdrag ofwel de Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

De minister bood tegelijkertijd het Beijing+20 rapport aan de Tweede Kamer aan, het Nederlandse rapport over de implementatie van het Beijing Platform for Action. Bijna 20 jaar geleden, in 1995, hebben de Verenigde Naties in Peking (Beijing) een actieplan opgesteld met twaalf thema’s waarop vrouwenrechten op mondiaal niveau verbeterd zouden moeten worden. Elke VN lidstaat heeft zich gecommitteerd aan implementatie van deze twaalf thema's in zijn nationaal emancipatiebeleid.

Met de gelijktijdige aanbieding komen het verdragsverplichtingendeel (CEDAW) en het beleidsimplementatiedeel (Beijing+20) samen.

Aanbiedingsbrief 6e regeringsrapportage aan de Tweede Kamer

Sixth periodic report of the kingdom of the netherlands concerning the implementation of the international convention on the elimination of all forms of discrimination against women (2008-2013) (Engels


Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (Engels)

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken