#caption
#caption


CSW oud

CSW58, 2014
Vrouwenvertegenwoordiger Margriet van der Linden was in New York tijdens de Commission on the Status of Women. Zij vertelde op het weblog van de Vrouwenvertegenwoordiger over haar ervaringen: Zegt het voort l Zwerven tussen de linies l Alledaags seksisme l Mannen als belangrijke focusgroep.
Margriet schreef ook een verslag van haar verblijf in New York.

CSW 57, 2013
Josette Dijkhuizen, AVVN Vrouwenvertegenwoordiger 2013, en Aleid van den Brink, vertegenwoordiger van de NVR bij het European Observatory on Violence against Women, waren aanwezig bij de 57e zitting van de Commission on the Status of Women in New York. Zie de weblogbijdrage van Aleid van den Brink over International Women's Day at the UN, en de weblogverslagen van Josette:
CSW57 dag 1: Every one can do something l CSW57 dag 2: De lidstaten zijn erg gedreven l CSW57 dag 3: Women entrepreneurs do not only bake cookies l CSW57 dag 4: De straat op l CSW57 dag 5: 8 mart International Women's Day l CSW57 dag 6: Women Moving Mountains l CSW57 dag 7: Economic Empowerment l CSW57 dag 8: A broken mind is more devastating than a broken bone l CSW57 dag 9: De tijd dringt

Integraal verslag van de 57ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger Josette Dijkhuizen.

CSW 56, 2012
Anke Vervoord, Vrouwenvertegenwoordiger 2012, was tijdens CSW 56 in New York. Zie haar dagelijkse weblogverslagen:
Een andere wereld - UN Commission on the Status of Women. Dag 1 l CSW dag 2 -3. Onze vrouw in New York l CSW dag 4. Vrede en veiligheid l CSW dag 5. Het is nog lang geen lente l CSW dag 6. Mind the Gap l CSW dag 7. Lieve Vrouwen van Nu l CSW dag 8-9. Is het nog wel nodig? l CSW dag 10 De driehoek is rond.

Terugblik op de 56ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger Anke Vervoord.

Aanbevelingen 'major group' vrouwen voor de 56e CSW
Tijdens de briefing op 7 februari 2012 van de Regeringsdelegatie naar de 56e zitting van de Commission on the Status of Women heeft de voorzitter van de NVR de aanbevelingen van de ‘major group’ vrouwen aan de delegatie overhandigd.
De aanbevelingen zijn voorbereid door de NVR en Women for Water Partnership (WfWP) in afstemming met hun achterban in Nederland en elders. De aanbevelingen zijn (mede) gebaseerd op de resultaten van het symposium dat de NVR op 3 februari 2012 organiseerde ter gelegenheid van het afscheid van Alice Bouman-Dentener als Algemeen Secretaris van de NVR.
Zie de aanbevelingen >>

CSW 55, 2011
In de inbreng van de NVR voor de 55ste vergadering van de CSW staat de holistische benadering van de empowerment van vrouwen centraal. Zie ook het persbericht >>

Verslag van de 55ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger Kirsten van den Hul.

Lesha Witmer, BPW, Melanne Verveer, Alice Bouman, NVRCSW 54, 2010
Voor de 54ste CSW-vergadering stelde de NVR een paper op over Women as Agent of Change.
Tijdens de CSW-briefing op het Ministerie van OCW bood NVR-voorzitter Dieny Scheffer het paper aan delegatieleider Carlien Scheele aan. Lees verder >>

Alice Bouman, Algemeen Secretaris van de NVR, en Lesha Witmer, van BPW The Netherlands, overlegden tijdens hun bezoek aan de CSW met Melanne Verveer, ambassadeur van de Verenigde Staten voor vrouwenzaken, over Women as Agents of Change. Lees verder >>

Verslag van de 54ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger Caecilia J. van Peski.

CSW 53, 2009
In 2009 gaf de Nederlandse Vrouwen Raad een verklaring mee aan de Regeringsdelegatie naar de CSW.
Verslag van de 53ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger Marian ter Haar.

CSW 52, 2008
Voor de 52ste CSW schreef de NVR een paper over Financing for Gender Equality and Empowerment of Women. Zie de Nederlandse samenvatting van het paper >>

Verslag van de 52ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger Hester Maij.
Ook Regina Smit, AVVN Vrouwenvertegenwoordiger in 2007 bezocht de CSW in 2008 en maakte het volgende verslag.

CSW 51, 2007
V.l.n.r.: Regina Smit, Cassandra van den Berg, Marieke Sanders-ten Holte
Verslag van de 51ste vergadering van de CSW door AVVN Vrouwenvertegenwoordiger 2007 Regina Smit.
Agreed Conclusions CSW 51

Op de foto v.l.n.r.: Regina Smit, vrouwenvertegenwoordiger 2007, Cassandra van den Berg, jongste lid in de NVR-delegatie naar de CSW 2007, Marieke Sanders-ten Holte, vrouwenvertegenwoordiger 2006;.
Ook Cassandra deed tijdens en na de CSW verslag:
Verslag Cassandra van den Berg >>
Visie op de CSW van Cassandra van den Berg >>


Uitgebreid zoeken