#caption
#caption


Gezamenlijke inbreng maatschappelijk middenveld voor CSW62

Op 19 december 2017 vond bij Atria een consultatiebijeenkomst met het Nederlands maatschappelijk middenveld plaats waaraan ook de NVR heeft deelgenomen.

In een workshop leverden de deelnemers de input voor de onderwerpen die zij wilden meegeven aan de overheidsdelegatie. De 'priorities'van het maatschappelijk middenveld zijn tijdens de briefing van het Ministerie van OCW voor de CSW62 ingebracht.

Zie de 'priorities' van het maatschappelijk middenveld voor de CSW62 >>

Directeur Emancipatie Jacqueline Prins opent de briefingsbijeenkomst

De NVR heeft met de uitkomsten van deze bijeenkomst  haar leden benaderd met het verzoek hierop te reageren. De vraag was om zich te focussen op punten die in dit verband extra aandacht behoeven of die nog niet eerder waren genoemd.

Een aantal lidorganisaties heeft aan deze oproep gehoor gegeven. Deze aandachtpunten werden door de NVR ingebracht tijdens een CSW62 briefingsbijeenkomst bij het ministerie van OCW op 13 februari 2018 met het maatschappelijk middenveld en de overheidsdelegatie. De maatschappelijke organisaties kregen tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om gedurende 1 minuut hun aandachtspunten voor de overheidsdelegatie en aanwezige maatschappelijke organisaties te pitchen. Zie de tekst van de NVR pitch >>

 


 

 

 


Uitgebreid zoeken