#caption
#caption


Antwoord op Kamervragen over niet halen streefcijfer vrouwen in top van bedrijven

Naar aanleiding van het uitkomen van de Female Board Index en de berichtgeving daarover in de media dat de streefcijfers voor vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven niet worden gehaald, stelde Tweede Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) begin september 2015 schriftelijke vragen aan minister Bussemaker. De minister stuurde op 1 oktober haar antwoord op deze vragen.

De minister geeft aan dat de berichtgeving onderstreept dat aandacht voor het thema 'vrouwen aan de top' nodig is en blijft. De cijfers in de Female Board Index, waaruit blijkt dat geen van de 84 beursgenoteerde bedrijven het streefcijfer van 30% vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen haalt, bevestigen voor de minister dat de Impuls Vrouwen naar de Top die zij begin 2015 met VNO NCW voorzitter Hans de Boer is gestart, nodig is en een vervolg behoeft.

De minister geeft aan zich te beraden op de maatregelen die nodig zijn op het terrein van m/v diversiteit. Daarbij wil zij ook de uitkomsten van de Bedrijvenmonitor betrekken, die binnenkort verschijnt en een beeld geeft van een grotere groep bedrijven. De minister zal de Kamer dit najaar informeren over de volgende stappen en maatregelen om meer diversiteit aan de top te stimuleren.

 


Uitgebreid zoeken