#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


De Nieuwe Toekomst bij de G32

‘Een uniek project met meerwaarde voor deelnemer én gemeenten’

Annette Eggen presentatie G32 ZwolleProjectcoördinator Annette Eggen van De Nieuwe Toekomst in Overijssel was op 5 november 2015 in Zwolle aanwezig bij de vergadering van ambtenaren van de sociale pijler van de G32. G32 staat voor de 32 grootste gemeenten in Nederland.

Omdat de Nieuwe Toekomst zich richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen met een huiselijk geweld verleden, verdient het project aandacht binnen de activiteiten van de sociale pijler. Annette sprak dan ook haar dank uit aan de toehoorders dat zij in dit gezelschap het een en ander kon vertellen over De Nieuwe Toekomst.

In korte tijd gaf Annette op inspirerende wijze het belang aan van het project. “Kenmerkend voor dit project is onder andere de gerichte aanpak. De deelnemers werken onder begeleiding van een persoonlijke coach aan empowerment en ze worden voorbereid om weer zelfstandig aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen of op een andere manier maatschappelijk actief te zijn. Hierdoor is de kans op terugval minimaal. Uniek is verder, dat de persoonlijke coaches dit een jaar lang vrijwillig doen.”

Voorlopige resultaten
Niet alleen voor de vrouwen is het doorlopen van het project een positieve ontwikkeling om (weer) zelfstandig en trots in de samenleving te staan. Ook voor gemeenten levert het een positief resultaat op. Dat blijkt uit een globale inschatting van de kostenbesparing voor de samenleving die advies- en onderzoeksbureau Arcon in opdracht van de NVR heeft gemaakt.
Annette: “Wanneer een voormalig slachtoffer van huiselijk geweld weer voor haarzelf en haar kinderen kan zorgen, doet zij nog weinig of geen beroep op de gemeenten. We zien dat 75% tot 80% van de deelnemers maatschappelijk actief is. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, werk te vinden, vrijwilligerswerk op te pakken of een leer-/werktraject in te gaan. Dit is een voorlopige schatting. De uiteindelijke resultaten, opgesteld door Arcon zullen begin 2016 bekend worden gemaakt.“

Het verschil
Uit de bijeenkomst in Zwolle blijkt, dat het belangrijk is om de werkwijze van het project en de voordelen voor de vrouwen én gemeenten steeds onder de aandacht te blijven brengen. Veel gemeenten begeleiden en ondersteunen vrouwen in vergelijkbare omstandigheden. Maar juist de meerwaarde van dit project zit onder andere in het werken met vrijwillige coaches ook nadat de vrouwen weer zelfstandig in de maatschappij gaan wonen, werken of een opleiding volgen. Dat houdt de kosten van het project laag, maar de opbrengst voor deelnemer én gemeenten juist hoog.
Het zou mooi zijn om van deze investering nu de vruchten te plukken, stelde Annette aan het eind van haar presentatie. “Zonder dat gemeenten veel geld hoeven te steken in professionele begeleiding, levert het juist een groot maatschappelijk en economisch rendement op.”

door Inge Boelaart

 

 

 


Uitgebreid zoeken