#caption
#caption


Onderzoek database topvrouwen

Eind 2015 heeft OCW onderzoek gedaan onder de vrouwen die in de database Topvrouwen.nl staan. Die database heeft als doel zoveel mogelijk vrouwen die de vaardigheden en talent voor de top hebben in beeld te brengen voor bedrijven en executive searchbureaus. Met dit onderzoek is o.a. in kaart gebracht wat er volgens de vrouwen nodig is om het doel 'meer vrouwen naar de top' te bereiken.

Volgens de meeste vrouwen is het noodzakelijk dat er een cultuurverandering optreedt in de samenleving, maar zeker ook bij de partijen (werving - en selectiebureaus en het bedrijfsleven) die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de top van het bedrijfsleven (raden van bestuur en raden van commissarissen). Bedrijven en headhunters moeten zich volgens de topvrouwen ervan bewust worden dat meer vrouwen aan de top de normaalste zaak van de wereld is. De betrokkenen in het wervingsproces worden opgeroepen om lef te tonen en uit de comfortzone te stappen.

De topvrouwen zien ook een rol voor de database www.topvrouwen.nl weggelegd. Acht op de tien vrouwen willen graag meer informatie ontvangen van de beheerders van de database. De meeste belangstelling hebben deze vrouwen voor vacatures, netwerkbijeenkomsten en evenementen.

Daarnaast vindt 41% van de topvrouwen dat er een andere werving- en selectieprocedure moet worden ingevoerd. Hierbij wordt toegelicht dat bedrijven en werving- en selectiebureaus actief gestimuleerd moeten worden tot het aannemen van meer vrouwen in plaats van hiervoor hun gebruikelijke (mannelijke) netwerken te gebruiken. Ook pleit men ervoor dat er meer vrouwen in de selectiecommissies moeten plaatsnemen. Tevens vindt een kwart dat vrouwen zelf actiever moeten zijn en meer moeite moeten doen om door te stromen naar de top.

Zie het onderzoek >>


Uitgebreid zoeken