#caption
#caption


Nieuwe app - Navigeren naar de top - werkt contraproductief

door Mirella Visser, oprichter van het Centre for Inclusive Leadership en lid van de NVR Deskundigenpool

Opnieuw¹ laat minister Bussemaker haar oren hangen naar het bedrijfsleven. Een speciale app gaat vrouwen informeren over toekomstige vacatures in de top bij de grootste bedrijven. Zo kunnen zij zich op tijd profileren en solliciteren. Daarmee wordt opnieuw de oorzaak van het gebrek aan vrouwen in de top bij vrouwen zelf neergelegd. Terwijl de feiten anders laten zien.

De op 8 februari 2016 gelanceerde app ‘Navigeren naar de top’ maakt de man/vrouw samenstelling van de rvb’s en rvc’s van de grootste 200 bedrijven zichtbaar. Het gaat daarbij om bedrijven als Unilever, Shell, ING, DSM en Heineken. Geen van de bedrijven voldoet aan de wettelijke verplichting van minstens 30% mannen en 30% vrouwen in de top. In plaats van deze misstand stevig aan te pakken, worden de pijlen gericht op vrouwen via deze app.

Een topfunctie bij een topbedrijf vereist topkwaliteiten. Vrouwen en mannen met die ambitie hebben geen app nodig om zich op het juiste moment te profileren en te solliciteren. Zonder uitzondering zijn zij goed geïnformeerd en goed voorbereid. De eerste sollicitant die een bedrijf benadert omdat de app meldde dat er een vacature aankomt, zal worden beticht van naïviteit, een eigenschap die niet in de functiebeschrijving staat. Bovendien is deze informatie allang beschikbaar in jaarverslagen en op websites. Ook zijn voor deze functies uitgebreide werving- en selectieprocessen, vaak uitgevoerd of begeleid door executive searchers. Bij hen staan vele duizenden gekwalificeerde vrouwen ingeschreven. Het probleem is daarom niet de onbekendheid of onzichtbaarheid van gekwalificeerde vrouwen, maar het feit dat zij niet worden voorgesteld of benoemd vanwege (vermeende) ongeschiktheid. Ook daar verandert deze app niets aan.

Sterker nog, de app werkt contraproductief. Vrouwen krijgen de boodschap dat het aan hen ligt dat ze er niet door komen: “Had je maar beter moeten opletten toen de positie van CEO bij Unilever vacant werd!”. Vervolgens gaat de app hen ‘helpen’, maar met volstrekt nutteloze informatie. Bovendien worden bedrijven weer bevestigd in hun opvatting dat het aan vrouwen ligt, terwijl is aangetoond dat dit niet klopt. Bedrijven pakken hun kansen niet om vrouwen te benoemen. In 2014 werden in 21% van de rvb’s en 36% van de rvc’s nieuwe benoemingen gedaan². Slechts een kwart van de nieuwe benoemingen ging naar vrouwen, terwijl dat er tweemaal zoveel zouden kunnen zijn. De app verandert ook daar niets aan, en is daarmee een misbaksel, een mis-app.

¹Zie artikel Opinie NRC dd 19 januari 2016:  http://www.nrc.nl/next/2016/01/19/nederland-bekommert-zich-niet-om-topvrouwen-1578319

²http://www.talentnaardetop.nl/uploaded_files/document/Samenvatting_Bedrijvenmonitor_2012-2015_webversie.pdf

 


Uitgebreid zoeken