#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


Voer De Nieuwe Toekomst uit in uw Gemeente

Elke gemeente kan De Nieuwe Toekomst uitvoeren. Lees hier wat De Nieuwe Toekomst is en hoe u het ook in uw gemeente kan uitvoeren.

 

De Nieuwe Toekomst is de enige interventie in Nederland die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst richt zich op het ondersteunen van vrouwen om dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen.  

 

De Nieuwe Toekomst is als interventie ontwikkeld in  2013 door de Nederlandse Vrouwen Raad en de Federatie Opvang. In 2014 – 2016 is het pilot uitgevoerd in 8 gemeenten en door middel van een effectmeting geëvalueerd. Uit de effectmeting blijkt dat 70% van de deelneemsters daadwerkelijk geactiveerd is richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Na de pilot is besloten met dit succesvolle project door te gaan.

 

De uitvoering van De Nieuwe Toekomst is een samenwerking tussen een vrouwenopvanginstelling en een vrouwenorganisatie in een bepaalde regio.  De Nieuwe Toekomst bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten in de Toekomstwerkplaats, waar o.a. wordt gewerkt aan het herontdekken van talenten en de eigen regie over het leven. Na de groepstraining worden deelneemsters negen maanden persoonlijk gecoacht door een getrainde vrijwillige coach. De coaches begeleiden de deelneemsters bij het realiseren van hun doelen.

 

Informatie

Meer informatie kunt u lezen op http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/denieuwetoekomst

U kunt ook contact opnemen met de Federatie Opvang info@opvang.nl 033 461 50 29 en de Nederlandse Vrouwen Raad info@de-nvr.nl 070 346 93 04.


Uitgebreid zoeken