#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


De Nieuwe Toekomst bij inspiratiedag `economische zelfstandigheid voor vrouwen´ van OCW

De Nieuwe Toekomst als effectief voorbeeld en methode op de inspiratiedag `economische zelfstandigheid voor vrouwen´ van OCW op 22 september 2016.

 

Het ministerie van OCW organiseerde op 22 september 2016 een bijeenkomst voor centrumgemeenten uit de arbeidsmarktregio’s over de stimuleringsregeling 2017 voor cofinanciering voor initiatieven en programma’s gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen. Deze regeling valt onder de decentralisatie-uitkering ‘Programma economische zelfstandigheid’. Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Het programma richt zich op vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn. Dit wil zeggen dat zij minder verdienen dan 70% van het netto minimumloon. Voor de NVR  is economische zelfstandigheid een van de leidende speerpunten. Immers vanuit economische zelfstandigheid kan iedere vrouw komen tot vervulling van elke levensdroom.

 

Daarnaast had OCW diverse effectieve voorbeelden en methoden uit verschillende gemeenten uitgenodigd ter inspiratie voor de beleidsambtenaren uit de centrumgemeenten om tot invulling van deze regeling te komen. Deze subsidie kan o.a. worden ingezet voor De Nieuwe Toekomst. De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

 

De Nieuwe Toekomst, het project van de Nederlandse Vrouwen Raad en Federatieve Opvang  was aanwezig ter inspiratie voor de centrumgemeenten uit de Arbeidsmarktregio’s als effectief voorbeeld en methode om economische zelfstandigheid stapsgewijs te bevorderen.

 

DNT is de enige interventie in Nederland die zich specifiek op deze groep vrouwen en het thema participatie én economische zelfstandigheid richt. DNT richt zich op het ondersteunen van vrouwen om actief aan de slag te gaan om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen. Door middel van een training van tien bijeenkomsten en een persoonlijk coachingstraject van negen maanden worden vrouwen gestimuleerd stappen te zetten op de participatieladder richting betaald werk.

 

De interventie is ontwikkeld in 2012-2013 door de Nederlandse Vrouwen Raad  en de Federatie Opvang.  De uitvoering van DNT is een samenwerking tussen een vrouwenorganisatie en een vrouwenopvanginstelling in een bepaalde regio. Een eerste pilot is gestart in Overijssel en vervolgens doorontwikkeld en in de periode 2014 – 1 juli 2016  landelijk uitgevoerd in acht gemeenten, te weten Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Maastricht, Roermond, Zwolle, Enschede, Zaanstad en Haarlem. Ondanks de complexiteit van de doelgroep en de grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn er goede resultaten geboekt met deze interventie.

 

Pernette van der Werff, projectcoördinator Zeeland en Joke van der Molen, coach van een deelneemster tijdens de uitvoering van het project DNT  in de periode 2014 – 1 juli 2016, vertegenwoordigden DNT om in drie speeddaterondes gemeenteambtenaren uitleg te geven over DNT en DNT te promoten. Diverse beleidsambtenaren uit  verschillende centrumgemeenten waren belangstellend en stelden diverse vragen.

 

De dames uit Zeeland gaven een goed onderbouwde uitleg over de in DNT gebruikte methode en bereikte resultaten in Zeeland op het punt van stappen zetten door deelneemsters om te participeren en economisch zelfstandiger te worden. Door een juiste intake door de coördinator werden de talenten van vrouwen die huiselijk geweld hebben ondervonden aangesproken. Door de koppeling met een coach leerden deelneemsters stappen zetten om met hun talenten aan het (vrijwilligers) werk te gaan of een opleiding te gaan volgen. “Een van de deelneemster sprak meerdere talen en is nu als vrijwilligster tolk bij de plaatselijke stichting Vluchtelingenwerk”.  Daarnaast maakten de coaches ook stappen. De coaches deden het vrijwilligerswerk naast hun werk en waren afkomstig uit diverse beroepsgroepen en gemeenten. De coaches kwamen door zich aan te melden bij het DNT in contact met vrouwen waar zij in hun dagelijks leven geen oog voor hadden.

Je ogen en oren gaan echt anders staan. Je kijkt anders en dat opent deuren.”.

Door de deelneemsters aan DNT te coachen openden de coaches de plaatselijke gemeenschap om de deelneemsters en hun kinderen een plek te geven in hun (nieuwe) woonplaats.

 

Centrumgemeenten kunnen voor 15 november 2016  subsidie aanvragen om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. De aanvraag moet gaan om een minimumbedrag van € 15.000 en een maximumbedrag van € 40.000,00. Het gaat daarbij om cofinanciering en de aanvragende gemeente moet een zelfde bedrag als aangevraagd aan cofinanciering beschikbaar stellen voor het programma.  De aanvragen voor 2017 moeten stimuleren dat vrouwen steviger op eigen benen (gaan) staan. Een mooie kans om te benutten! De regeling is hier te vinden.

 

Nadere informatie over DNT en het starten van een project DNT in uw centrumgemeente is op te vragen bij NVR info@de-nvr.nl of FO info@opvang.nl .


Uitgebreid zoeken