#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld


FNV Vrouw zoekt coaches voor De Nieuwe Toekomst in Zaanstad

FNV Vrouw gaat opnieuw van start met het project ‘De Nieuwe Toekomst’ in Zaanstad en zoekt vrijwillige coaches. In dit project worden vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld gemotiveerd en geactiveerd om zelf weer de regie over hun eigen leven te nemen.

Voor dit project zoekt FNV Vrouw vrijwillige coaches. De Personal Coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject. Zij geeft individuele aandacht, is klankbord en steunpunt. Uitgangspunt hierbij is: je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen.


De Nieuwe Toekomst biedt de coaches:

• een leerzaam en waardevol traject;

• een training van 4 dagdelen waarin de rol van de coach wordt verduidelijkt en afgebakend;

• intervisiebijeenkomsten onder leiding van deskundigen;

• ondersteuning gedurende de projectperiode door de projectcoördinator.

De coaches dienen vanaf half september 2017 gedurende 9 maanden tot 1 jaar voor 1 à 2 uur per week beschikbaar te zijn.

Meer informatie over waar de coaches aan moeten voldoen staat in deze flyer.
 

Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met: Bernadette Vieverich, projectcoördinator ‘De Nieuwe Toekomst’ Zaanstad, T: 020 58 16 398, E: post@fnvvrouw.nl.


Uitgebreid zoeken