#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Drie nieuwe leden voor NVR bestuur

Behalve een nieuwe voorzitter heeft het NVR bestuur nog drie nieuwe leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 werd met hun benoeming akkoord gegaan. Het gaat om Katelien Groenendijk, Marijke Jongbloed en Carla Wijers.

Katelien Groenendijk is Master in Bedrijfskunde (MBA) en heeft een bachelor opleiding in Management, Economie en Recht afgerond. In 2007 heeft zij, met een achtergrond in onderwijs, arbeidsmarkt en subsidies, haar eigen bureau opgericht. Haar opdrachtgevers zijn vooral overheden, branches, onderwijsinstellingen en sociale partners. Katelien beschikt over grote ervaring in en zeer goede kennis van subsidiebronnen en subsidiezaken, resources die voor de NVR in de komende jaren van groot belang zijn.
Katelien is een verbindende persoonlijkheid, die zich van harte wil inzetten voor een goede toekomst van de NVR. Katelien:  “ De NVR streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen, ik vind het een eer om mijn kennis en ervaring hiervoor in te mogen zetten. Werkrelaties, in welke vorm dan ook, floreren vanuit een goede onderlinge chemie, professionele complementariteit en wederzijds respect.

Marijke Jongbloed heeft als orthopedagoog in verschillende functies gewerkt: klinisch, wetenschappelijk, management, onderwijs, beleid en advies aan de overheid en politiek.
Zij is voorgedragen door Zonta Nederland en heeft binnen deze organisatie haar sporen verdiend in diverse bestuurlijke functies. Zij heeft een groot netwerk, zowel nationaal als internationaal, en heeft ruime ervaring in het werken met en binnen vrijwilligersorganisaties.  Haar kennis op het terrein van vrouwenbeweging, vrouwenrechten is groot. Marijke is een wijze vrouw, zij ondersteunt de noodzaak van veranderingen binnen de NVR, ziet de noodzaak van meer flexibiliteit en dynamiek, en van meer projectmatig werken. Haar stip op de horizon: “de NVR als baken waarin ook jonge vrouwen zich kunnen herkennen”.


Carla Wijers is directeur van Vrouwen van Nu. In die hoedanigheid is zij zeer bekend met de vrouwenbeweging in Nederland. Carla: “Gender- en diversiteit en duurzaamheid zijn de drijvers van mijn werkzaamheden”. Carla is cultuurhistoricus van opleiding, werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan het Meertensinstituut te Amsterdam en promoveerde in 1995. Na haar wetenschappelijk werk bekleedde zij leidinggevende functies binnen het wetenschappelijk onderwijs. Carla is sterk analytisch ingesteld, ziet de noodzaak van veranderingen en modernisering van de NVR, heeft daar ideeën over en wil de handen uit de mouwen steken.

De drie nieuwe bestuursleden vervangen Josette Dijkhuizen, Saideh Hashemi en Anke Vervoord die hun bestuurslidmaatschap beëindigd hebben. Welke taken de nieuwe bestuursleden gaan vervullen wordt nog nader besproken.

Josette Dijkhuizen trad in mei 2015 tot het bestuur toe. Zij beheerde de portefeuille PR en Communicatie. Josette vond het belangrijk om zich als ‘bestuurslid uit het zuiden’ in te zetten voor de goede zaak. Helaas zijn er prive en zakelijk zo veel ontwikkelingen dat die haar tijd en aandacht volledig in beslag nemen. Een van die activiteiten is Krachtbedrijf, een ondernemerschapsprogramma voor ex-prostituees, vluchtelingen en vrouwen uit opvang. Daarvoor zal zij zich altijd blijven inzetten, in Nederland en daarbuiten, en blijft zij actief op geweld tegen vrouwen en economische zelfstandigheid, de speerpunten van de NVR.


Saideh Hashemi maakte ook sinds mei 2015 deel uit van het NVR bestuur. Zij vond het een eer om bestuurslid te zijn van de NVR die zich samen met betrokken, gedreven en bevlogen lidorganisaties inzet voor de verbetering van de positie van vrouwen. Het was voor Saideh niet een makkelijke keuze om te stoppen bij de NVR, want het is, zoals zij zegt “nog steeds hard knokken voor de emancipatie en gelijke rechten van vrouwen in onze samenleving”. Maar om balans te vinden tussen werk en privé was een reductie van haar nevenactiviteiten nodig.


Anke Vervoord was NVR bestuurslid sinds mei 2014. Zij stelt zich niet herkiesbaar voor een tweede bestuurstermijn. Anke beheerde de portefeuille Internationaal en was in de achterliggende jaren in het bijzonder betrokken bij de werving, selectie en begeleiding van de VN Vrouwenvertegenwoordiger. Iets wat zij met ontzettend veel plezier heeft gedaan.  “Ik vond het een voorrecht elk jaar weer met geweldige en gedreven vrouwen kennis te mogen maken.” Anke blijft actief om met anderen te strijden voor gelijke rechten en mogelijkheden van mannen en vrouwen. In het bijzonder als voorzitter van UN Women Nationaal Comité Nederland.


Uitgebreid zoeken