#caption
#caption


Uitnodiging CSW 63

Van 11 tot 22 maart 2019 vindt in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York de 63ste zitting plaats van de Commission on the Status of Women.

Belangrijkste onderwerp van bespreking is: ‘Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls’. Ook wordt de voortgang geëvalueerd van de ‘agreed conclusions’ van de 60ste zitting van de CSW in 2016 met betrekking tot ‘Women’s empowerment and the link to sustainable development’.

 

UN Women nodigt alle NGO’s met een consultatieve status bij de Economic and Social Council (ECOSOC) uit om deel te nemen. Tot 27 januari 2019 is het mogelijk voor uw vertegenwoordigers om zich voor deelname en registratie aan te melden. UN Women vraagt organisaties om vooral ook jonge mensen in hun afvaardiging op te nemen.

Het is verplicht om online aan te melden en te registreren in het INDICO platform dat vorig jaar hiervoor is ingericht. Op http://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/registration kan iedere vertegenwoordiger zichzelf aanmelden en registreren. De organisatie verleent daarna goedkeuring aan de registraties die onder haar naam zijn gemaakt. Per organisatie zijn niet meer dan 20 vertegenwoordigers mogelijk.

Zie de uitnodiging van UN Women >> 


Uitgebreid zoeken