#caption
#caption


Follow-up rapportage voor CEDAW

De Nederlandse regering heeft op 8 november 2018 de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Nederland moest tussentijds, binnen twee jaar, rapporteren over enige aanbevelingen uit de Concluding Observations van het CEDAW-Comité uit november 2016. Het betreft aanbevelingen over genderstereotypen,  over het systematisch gesegregeerde data verzamelen over alle vormen van geweld tegen vrouwen en over de maatregelen ter bestrijding en vervolging van zwangerschaps gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie.

 

Op 15 november 2018 zond minister Van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer. 

 

Zie de Kamerbrief en de Tussenrapportage (Engels) >>


Uitgebreid zoeken