#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


Onderzoek Atria volgende stap naar een succesvolle Nieuwe Toekomst

De interventie De Nieuwe Toekomst is goed onderbouwd, erkend en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden. 

Op zoek naar deelnemers 
Voor het onderzoek naar de effecten van de De Nieuwe Toekomst is Atria op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname. Ook als opvangorganisaties en gemeenten (nog) niet gestart zijn met De Nieuwe Toekomst, is deelname aan het onderzoek relevant. 

Interventie in een notendop 
De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) ontwikkeld. Het is op dit moment de enige interventie die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt.

Van opvang naar (arbeids)participatie 

Tussen 2018-2021 zal Atria een grote groep vrouwen één tot anderhalf jaar volgen in hun weg van (ambulante) opvang tot (arbeids)participatie. Een deel ontvangt de reguliere zorg, een ander deel ontvangt De Nieuwe Toekomst. Atria is vanaf januari 2018 met dit onderzoek in drie regio’s – en in acht gemeenten – gestart.
 

Inzicht in welbevinden van vrouwen in de periode na de opvang 
Vanaf januari 2019 zal het onderzoek zich verder uitbreiden. Hiervoor is Atria op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek. Ook als je (nog) niet start met De Nieuwe Toekomst, is deelname aan het onderzoek relevant. Want door deelname aan het onderzoek zullen we – naast inzicht in de effecten van De Nieuwe Toekomst – ook meer inzicht krijgen in het welbevinden van de vrouwen in de periode na de opvang. Wat is hun gezondheidsbeleving? Van welke zorg- en welzijnsvoorzieningen wordt gebruik gemaakt? Zien we veranderingen in (arbeids)participatie? En, is het geweld gestopt?

Meer informatie 
Heb je vragen en/of interesse in het onderzoek? Stel je vraag aan de onderzoekers van Atria door te mailen naar dnt@atria.nl of te bellen naar 020-3031571.
Lees meer over dit onderzoek van Atria naar De Nieuwe Toekomst >>  


Uitgebreid zoeken