#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


De ervaringen van NVR-leden met stereotypering

Bent u wel eens begrensd door normen over wat mannen en vrouwen ‘horen te doen’? En welke invloed heeft dat op u gehad? De NVR heeft een kwalitatieve peiling gehouden om een beeld te krijgen van de ervaringen in de dagelijkse partijk met genderstereotyperingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Naast deze ervaringen werd ook gevraagd naar goede voorbeelden uit de praktijk en rolmodellen. Aan de (online) enquête hebben 72 respondenten deelgenomen.

Enkele ervaringen van deelnemers - in het onderwijs en op de arbeidsmarkt:


 “Bij de keuze van een stageplaats in het buitenland werd mij geadviseerd om naar de Nederlandse Antillen te gaan. Omdat ik een vrouw ben, en dit veiliger zou zijn.” 
 

“Op de Pabo werden van  jongens andere dingen verwacht dan van meisjes.
Meisjes zouden wel bij de kleuters gaan en jongens bij de bovenbouw.” 

“In lesmateriaal van wiskunde en natuurkunde worden vaak voorbeelden/opgaven gegeven uit de leefwereld van mannen. Waarom zou je niet eens een naaimachine of föhn als voorbeeld geven?”  

“Ik heb me door deze mening laten beïnvloeden. Daardoor niet verder georiënteerd op deze studie en gekozen voor een studie in de gezondheidszorg.” 

“Mijn 7 jarige dochter zei dat ze Astronoom wilde worden. Waarop haar juf vroeg : "bedoel je Astrologe?” 

“Het effect is dat ik me er nog beter van bewust ben dat je zelf moet nadenken en voelen wat bij je past.”

“Als enige vrouw in een mannen gezelschap werd soms verondersteld dat jij de beleidsondersteuner bent en i.p.v. de projectleider”

“Een vrouw die solliciteert op de functie van directiesecretaris en denkt dat het om de functie van directiesecretaresse gaat. Op zich is dit denk ik wel een sprekend voorbeeld van het enorme verschil wat er tussen de mannelijke en de vrouwelijke variant zit.” 

“Bij sollicitaties voor een doktersassistente was nooit een mannelijke assistent.” 


Conclusie
Ofschoon deze kwalitatieve inventarisatie vanzelfsprekend geen representatief beeld vormt, geven met name de open antwoorden interessante informatie over de ervaringen met genderstereotyperingen van (een deel van) de achterban van de NVR. De ervaringen die uit de open antwoorden spreken leiden tot de algemene conclusie dat genderstereotyperingen ingrijpend zijn voor de keuzes die vrouwen in hun leven kunnen en moeten maken. 
Lees meer over de uitkomsten 'Enquete genderstereotyperingen 2018' in deze bijlage (pdf) >> 

 

Deze enquete is uitgevoerd voor de alliantie Werk.en.de.Toekomst, waar de NVR deel van uitmaakt. Lees meer over de doelstellingen en missie van deze alliantie >> 

 

 


Uitgebreid zoeken