#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Het proces van emancipatie: vanzelfsprekendheden

Het valt niet mee om “vanzelfsprekendheden” in de verdeling van arbeid en zorg en de beeldvorming te veranderen. Hoe zorgen we voor versnelling van dit proces? Hoe veranderen we beeldvorming? Om de toekomst te veranderen, is het van belang om het verleden te begrijpen. Anneke Van Doorne-Huiskes, emeritus hoogleraar sociologie aan de UU en de EUR , gaf tijdens Provinciale Vrouwendag op 8 november 2018 een lezing over de geschiedenis van de emancipatie.

Enkele quotes en feiten uit de lezing van Anneke van Doorne:

  • Het vrouwenkiesrecht (1919) leidde helaas niet tot de revolutionaire veranderingen waarop de feministen hadden gehoopt. De waarde van het gezin en moederschap stonden hoog in het vaandel. Dit werd nog versterkt doordat tijdens de crisis van de jaren dertig betaalde arbeid van vrouwen als bedreiging van mannenarbeid werd gezien.

  • Na WO II: “Meisjes werden opgevoed met het idee dat hun bestemming lag in het huishouden en de kinderopvoeding en dat ze daarvoor van nature het meest geschikt waren. Betaalde arbeid door vrouwen werd meer als hobby gezien, “hij mag er niets van merken”.”

  • De tweede feministische golf van de jaren 60 heeft grote successen opgeleverd. Zo is het opleidingsniveau van vrouwen enorm gestegen, kiezen steeds meer vrouwen voor techniek en hebben veel vrouwen een betaalde baan. (Seksueel) geweld tegen vrouwen is nu maatschappelijk bespreekbaar en de rechten van slachtoffers zijn wettelijk verankerd.

  • Heden: Hoewel steeds meer vrouwen kiezen voor techniek, blijven ze meestal niet lang in die sector werkzaam.

  • Het emancipatieproces verloopt traag. Er is geen heldere en consistente overheidsvisie. Zo is er een jojo beleid bij de kinderopvang, een belangrijke voorwaarde voor economische zelfstandigheid. Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies blijft ver achter op de streefcijfers. Door huiselijk geweld genderneutraal te benaderen ga je voorbij aan het feit dat vooral vrouwen slachtoffer zijn. Wel is de #MeToo discussie een belangrijk markeringspunt.

 

Meer informatie

Download het verslag van deze bijeenkomst, inclusief meer over de lezing van Anneke van Doorn-Huiskes (pdf) >> 
Bron: de Proviciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR)

 

Deze lezing is gegeven in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst, waar de NVR deel van uitmaakt. Lees meer over de doelstellingen en missie van deze alliantie >> 


Uitgebreid zoeken