#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


FEM Talks NL: Vluchtelingen vrouwen aan het werk

Weinig vrouwen met een vluchtelingenachtergrond weten de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Waar liggen de grootste struikelblokken? Lidorganisatie FAM! organiseerde op 12 december 2018 een FEM Talk. 


Op de bijeenkomst kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord en werd kennis en ervaring vanuit het werkveld met elkaar gedeeld. Keynote spreker was Domenica Ghidei. Zij kwam als 17-jarige uit Eritrea naar Nederland, nu lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie en lid van de Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving.


“Volgens de statistieken was ik jong, laagopgeleid, kansarm en nog een tienermoeder ook. Ze zagen geen ambitieuze, ondernemende, intelligente jonge vrouw. Maar ik had een stevige basis. Van huis uit heb ik geleerd om bij te dragen wat ik kan.”  Domenica Ghidei

Oplossingen 
De 3 werktafels belichtte elk een andere invalshoek op het thema. De uitkomst van deze tafels hebben geresulteerd in een doe-agenda, met concrete afspraken, nieuwe ideeën en inzichten.
 

Werktafel  1: Ondersteuningsmogeljkheden op weg naar werk
Werktafel 2: Het creëren van een veilige omgeving om sociaal isolement tegen te gaan
Werktafel 3: Cultuursensitief communiceren

“Wat wij belangrijk vinden :

  • Waardering
  • Veiligheid
  • Geef ownership
  • Vertrouwen.

Vluchtelingen vrouw moet geen etiket worden!”   
FAM!, lidorganisatie van de NVR

Meer weten 
Download hier het e-magazine van FAM! over deze FEM Talk.
Of lees het verslag op de website van FAM! >> 
Foto: Peter Lambrichs

 

De serie FEM Talks NL is een activiteit van de NVR, en wordt vanuit de missie van de Alliantie Samen werkt het! georganiseerd. De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. Lees meer over deze alliantie >> 


Uitgebreid zoeken