#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Mantelzorg in de Molukse gemeenschap

Ruim 4 miljoen mensen geven mantelzorg. 59 procent is hiervan vrouw.  Aandacht voor mantelzorgers is dan ook van belang om vrouwen gelijke kansen te geven om betaalde arbeide en onbetaalde zorg te combineren. En zeker aandacht voor ‘ontspoorde’ mantelzorg.  Maar wat als het taboe is? Lidorganisatie Molukse Vrouwen Raad (MVR) organiseerde op 8 december 2018 met diverse andere organisaties een ‘medja bundar’- ofwel rondetafelgesprek met experts en betrokkenen om aandacht te geven aan molukse mantelzorg en ontspoorde zorg.

 

Hieronder een kort verslag.  In 2019 volgt een tweede bijeenkomst. Dan zal de combinatie van mantelzorg en arbeid centraal staan. 
 

De rondetafelgesprekken werden gevoerd aan de hand van twee vragen:

1. Hoe maak je een taboeonderwerp als ontspoorde mantelzorg bespreekbaar en hoe kan je die ontsporing voorkomen?

2. Speelt de Molukse cultuur daarbij een positieve of negatieve rol?


Dagvoorzitter: Christine Nanlohy (stichting MVR)
 

Inleidingen:
mr. Nenita La Rose (NVR-voorzitter)
dr. Elias Rinsampessy (voorzitter RvB van stichting Muhabbat)
mw. Rachel Admiraal (buurtwerker Vaart Welzijn in Assen)
 

Gespreksleiders
Rita Alfons en Dolly Amahorsea (WMB)
Martha Louis en Lydie Hahury (MVR)
Elias Rinsampessy (stichting Muhabbat).


Korte samenvatting
In deze bijeenkomst bleek dat deelnemers grote behoefte hadden aan een uitwisselen van kennis en ervaringen over mantelzorg. Ook is geconstateerd dat in de Molukse gemeenschap, net als in andere gemeenschappen, van vrouwen eerder wordt verwacht dat zij mantelzorg verlenen. Daarbij is de verwachting dat van een oudere zus meer wordt verwacht dan van een jongere zus of broer.

 

Er bleek behoefte te zijn aan coaching en trainingen, waarbij Molukse culturele waarden en elementen zijn opgenomen. Er werd ook stilgestaan bij de grote mate van verdeeldheid binnen de Molukse gemeenschap. Dit bemoeilijkt het gezamenlijk optrekken om gemeenschappelijke knelpunten op te lossen. Een ander belangrijk punt dat werd genoemd was de behoefte aan een vorm van -gelijkwaardige- samenwerking tussen Molukse mantelzorgers en de welzijns - en zorginstellingen in Assen.

Enkele aanbevelingen

  • De rol van de Molukse kerk is van belang. Kerk raadsleden komen immers op huisbezoek; gelijkwaardige samenwerking moet eerst in de eigen kring bewerkstelligd worden.
  • Aan gemeente: Geef via de WMO meer voorlichting en begeleiding aan mantelzorgers
  • Richting MVR en NVR: Inventariseer nader de grootte van de problematiek in migrantengemeenschappen

Meer informatie over deze bijeenkomst en alle aanbevelingen.(pdf) >>

  

 


Uitgebreid zoeken