#caption
Expertmeeting 'Een vrije weg naar de top'- VVAO Arhhem
#caption
Expertmeeting 'Een vrije weg naar de top'- VVAO Arhhem


Expertmeeting: Een vrije weg naar de top

Organisatie: VVAO Arnhem en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
Datum: 13 maart 2019 

Waar mannen beoordeeld worden als zelfverzekerd, worden vrouwen met datzelfde gedrag gezien als arrogant. Uit onderzoek blijkt dat dit vooroordeel zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt. Genderstereotypering aan de top maakt dat de weg naar de harde macht, de macht to hire and fire, nog steeds niet vrij is voor vrouwen. Hoe doorbreken we dit?
 

De VVAO (Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding), Afdeling Arnhem organiseerde, in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) een regionale expertmeeting om antwoord te krijgen op deze vraag. Met (ervarings)deskundigen uit onder meer onderwijs, wetenschap en politiek bespreken we de praktijk, de belemmeringen, de feiten en cijfers, om zo tot aanbevelingen te komen om gelijke kansen te creëren voor mannen en vrouwen naar de top.


Lees het complete verslag op de website van VVAO >> 

De aanbevelingen van de sprekers in een notendop: 

 

Margreet van der Burg (WUR Genderstudies): “Als het om mensen gaat in wetenschappelijke instituten of in het wetenschappelijke werk zelf, gender speelt altijd mee. Dit ontkennen, is ontkennen dat er meer is dan vanzelfsprekendheid.”

 

Aanbevelingen:

 • Onderneem een actie waarmee de sector sier mee kan maken, dit levert positieve publiciteit op. (b.v Alliander: project voor statushouders met een technische opleiding, zij kregen op basis hiervan de minister op bezoek.)
 • Gender speelt overal mee. Het is een aanrader om wetenschappers te bewegen om de politiek aan te sturen op dit vlak. Alle partijen erkennen de ongelijkheid, maar schuiven het probleem graag elders. Voorbeeld: Eindelijk de voorwaarde stellen dat op alle kieslijsten tenminste 50% van de kandidaten vrouw is.
 • Zorg dat er bij sollicitatiecommissies al diversiteit in de commissie zelf zit.
 • Werk aan je eigen presentatie, deze is nu te genderspecifiek.
 • Organiseer een commissie van mannen, die opkomt voor gendergelijkheid

  Kortom: Van push, naar pullstrategie.

Judith Tenbusch (afdelingsbestuurder PvdA afdeling Arnhem): “Durf, toon lef, kom uit je comfortzone, dan pas kun je groeien en je persoonlijke ontwikkeling een boost geven.”

 

Aanbevelingen:

 • Zeg anderen wat je ambities zijn.
 • Een achtergrond van een warm, stimulerende thuisomgeving (nest), is essentieel om deze stappen te kunnen zetten. Wees je hiervan bewust.
 • Doe ook eens iets waarvan je denkt dat je het niet kunt.
 • Wees bewust van je talenten.
 • Kies zelf wat je wilt gaan studeren. Luister niet naar moeder, oma of tante die mogelijk te voorzichtig zijn. Oriënteer je door middel van een commissie Studie- en Beroepenvoorlichting.
 • De VVAO deed ooit mee aan de commissie Studie- en Beroepenvoorlichting in de jaren ’70.
 • Gemeenten moeten een leidende rol hebben in het motiveren van vrouwen. Zij beschikken namelijk over heel wat informatie van mensen en organisaties.
 • Er moeten meer organisaties komen die ondersteuning bieden aan vrouwen die wel meer willen (dan ze nu doen), maar niet durven.
 • Volg je dromen.

 

Kortom: Kies zelf. Bewustzijn vergroten bij vrouwen om eigen keuzes te maken.


Antoinet van Helvoirt-looman (Heemraad van het Waterschap Rijn en IJssel namens Water Natuurlijk): “Ik moedig vrouwen aan om op kandidatenlijsten te gaan staan en niet te bescheiden te zijn: ‘Wees duidelijk en draai er niet omheen’.

 

Aanbevelingen:

 • Als je iets wilt: Just do it.
 • Doe wat je wilt doen. Jaag je dromen na. Vrouw zijn is een pr’e.
 • Laten we als vrouwen ook stemmen op vrouwen.
 • Vrouwen zijn vaak veel te bescheiden over wat ze kunnen.
 • Organiseer bijeenkomsten voor vrouwen door vrouwelijke politici.
 • Soms moet je 3 x koffie drinken met een vrouw, voordat ze toestemt in een bepaalde functie. Oftewel: neem de tijd ervoor om vrouwen te werven en steek er gericht tijd in.
 • 100% mee eens; gewoon doen.
 • Vergroot uit hoe we ons als vrouw kandidaat stellen en haak daarop in.

 

Kortom: hou rekening met hoe vrouwen keuzes maken, dat ze soms wat meer tijd en stimulans nodig hebben en neem de moeite die tijd erin te steken. Ander proces dan bij mannen.


Sarien Shkolnik (Vice-voorzitter  College van Bestuur Graafschap College): “Het kan toch niet zo zijn dat de meisjes op onze scholen opgroeien met het voorbeeld dat alleen mannen de belangrijkste beslissingen nemen.”

 

Aanbevelingen:

 • Bewustzijn vergroten bij de moeders hoe belangrijk hun advies is voor de studierichting die hun dochter gaat volgen en dus ook hen meenemen in het belang van een passende studie en latere werkkring.
 • Laat de moeders zich ervan bewust zijn dat ze hun dochters niet tegenhouden in hun ambities.
 • Inzetten van rolmodellen in functies waar nog niet zoveel vrouwen voorkomen. Bijvoorbeeld technische functies.
 • Maak het aandachtspunt van gesprek met meisjes op de scholen. Tegenwoordig zijn meisjes mondig genoeg, ze beseffen vaak echter niet welke genderstereotype gedachten en normen ze zelf ook hebben. Bewustzijn vergroten.
 • Geef als moeder het voorbeeld dat je zelf belangrijke beslissingen neemt.
 • Zorg voor diversiteit in sollicitatiecommissies.
 • Het is een kwestie van leraren goed opvoeden en zich bewust laten worden van de positieve invloed die zij op de toekomst van meisjes kunnen hebben.
 • Geef lessen ‘rol-ankering’: laat ze lachen om veel voorkomende situaties – met een ernstige ondertoon.
 • Niet alleen richten op meisjes, maar op vrouwen in het algemeen. Er zijn ook vrouwen die ouder zijn en graag wel iets anders willen doen. Ook hier speelt aarzeling in de besluitvorming. Hen ook ondersteunen bij het zetten van stappen.
 • Wees zelf het goede voorbeeld.
 • Let op de grote invloed van opvoeders.
 • Zorg voor diversiteit bij belangrijke beslissingen.

 

Kortom: het is belangrijk specifiek aandacht te hebben voor de beinvloeders van meisjes tijdens hun studie, studie- en beroepskeuze en dit bespreekbaar te maken. Daarnaast is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken bij de meisjes/vrouwen zelf. 


Werk.en.de.Toekomst

Deze regionale expertmeeting wordt georganiseerd in het kader van de Alliantie Werk.en.de.Toekomst. In de alliantie Werk.en.de Toekomst zet de NVR zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Dit doet de NVR samen met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Uitgebreid zoeken