#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Expertmeeting: Een vrije weg naar de top

Organisatie: VVAO Arnhem en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
Datum: 13 maart 2019 

Waar mannen beoordeeld worden als zelfverzekerd, worden vrouwen met datzelfde gedrag gezien als arrogant. Uit onderzoek blijkt dat dit vooroordeel zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt. Genderstereotypering aan de top maakt dat de weg naar de harde macht, de macht to hire and fire, nog steeds niet vrij is voor vrouwen. Hoe doorbreken we dit?
 

De VVAO (Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding), Afdeling Arnhem organiseert, in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) een regionale expertmeeting om antwoord te krijgen op deze vraag. Met (ervarings)deskundigen uit onder meer onderwijs, wetenschap en politiek bespreken we de praktijk, de belemmeringen, de feiten en cijfers, om zo tot aanbevelingen te komen om gelijke kansen te creëren voor mannen en vrouwen naar de top.
 

Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 maart 2019 in de Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11, 6814 JH, Arnhem.
 

Programma:

18.00 uur Start met drankje en een maaltijd

19.30 uur    Opening door Margaret van Diermen, Landelijk bestuur VVAO

Avondvoorzitter Con van Regteren met inleidingen door:

  • Antoinet van Helvoirt-Looman, Heemraad van het Waterschap Rijn en IJssel voor Water Natuurlijk
    Wat is het geheim om in de politiek verder te komen? Antoinet van Helvoirt, Heemraad bij het Waterschap Rijn en IJssel, moedigt de vrouwen aan om op kandidatenlijsten te gaan staan en niet te bescheiden te zijn. “Wees duidelijk en draai er niet omheen."
  • Sarien Shkolnik, vicevoorzitter college van bestuur Graafschap College
  • Judith Tenbusch, afdelingsbestuurder PvdA Arnhem
    “Durf, toon lef, kom uit je comfortzone, dan pas kun je groeien en je persoonlijke ontwikkeling een boost geven.”
  • Margreet van der Burg, WUR


21.30 uur Opstelling van aanbevelingen voor de NVR

22.00 uur Sluiting
 

Wilt u deze expertmeeting bijwonen?
U kunt zich opgeven voor deze avond door € 10,- over te maken op rekeningnummer NL45INGB 0000955727 t.n.v. VVAO afdeling Arnhem onder vermelding van naam en “Genderbewustzijn”. Graag uiterlijk 8 maart 2019.


Werk.en.de.Toekomst

Deze regionale expertmeeting wordt georganiseerd in het kader van de Alliantie Werk.en.de.Toekomst. In de alliantie Werk.en.de Toekomst zet de NVR zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Dit doet de NVR samen met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Uitgebreid zoeken