#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Onderzoek naar atypische keuzes in werk, zorg of opleiding

Oproep voor deelnemers

Voor een onderzoek naar atypische keuzes in werk, zorg of opleiding zoeken we onder meer: vrouwen met jonge kinderen die fulltime werken en vrouwen in typische mannenberoepen. Het onderzoek bestaat uit een interview van 1,5 à 2 uur op een door jou gekozen locatie
 over je leven en gemaakte keuzes. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Atria in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst. Deze alliantie, waarvan ook de NVR deel uit maakt, zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

De algemene oproep voor deelnemers is breder dan alleen vrouwen met jonge kinderen die fulltime werken en vrouwen in typische mannenberoepen, en omvat:

  • Mannen die huisvader zijn, of mannen die mantelzorgen voor naasten
  • Mannelijke studenten die een studie volgen die te boek staat als een vrouwenstudie (de Pabo, verpleegkunde)
  • Vrouwelijke studenten die een opleiding volgen wat te boek staat als een mannenstudie (chemie, wiskunde, bouw en techniek)
  • Vrouwen die werken in een typisch mannenberoep (ingenieur, vuilnisophaaldienst of politie)
  • Mannen die werken in een typisch vrouwenberoep (basisschooldocent, thuiszorgmedewerker; kassamedewerker)
  • Vrouwen in topfuncties (bestuurder, hoogleraar)
  • Mannen in ondersteunende functies (directie-assistent, HR-medewerker, officemanager)
  • Mensen met een migrantenachtergrond die werken in een beroep of functie waar zij sterk in de minderheid zijn (de advocatuur, defensie)
  • Mensen zonder migratie-achtergrond die werken in een beroep of functie waar zij sterk in de minderheid zijn (interieurverzorging en/of schoonmaak)


Zie voor informatie over onderzoek en aanmelding: https://atria.nl/nieuws-publicaties/overig/atria-berichten/onderzoek-naar-atypische-keuzes-in-werk-zorg-of-opleiding

 


Uitgebreid zoeken