#caption
#caption


Regionale FEM Talk: Verdeling werk en zorg

Vrouwen in Nederland zorgen nog altijd twee keer zoveel als mannen. Ze zorgen voor de kinderen, als mantelzorger en voor het huishouden. Dit belemmert soms werken, parttime of fulltime. Hoe is het gesteld met de vrouwen in regio Heerde? Hierover is gesproken tijdens deze regionale FEM Talk, georganiseerd door Vrouwenplatform Carree in samenwerking met gemeente Heerde georganiseerd en is een onderdeel van het Empowerment project van vrouwen in gemeente Heerde. 

 

Door nauw samen te werken met Gemeente Heerde en het inzetten van het lokale netwerk heeft Carree 100 vrouwen en een enkele man mogen verwelkomen tijdens deze FEM Talk. 

Dit was een zeer diverse groep van aanwezigen bestaande uit: 

• vrouwen uit de regionale politiek 

• vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

• vrouwen met een vluchtelingenachtergrond 

• vrouwen woonachtig in regio Heerde met interesse voor dit thema

• beleidsmedewerkers

• mensen vanuit lokaal welzijnswerk en maatschappelijke organisaties. 


De stem van vrouwen uit Heerde en omgeving 

Naast aandacht voor feiten en cijfers, kwamen regionale rolmodellen aan het woord over hun weg naar zelfstandigheid. Onder de groep vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Heerde zien we dat zij moeite hebben om werken te combineren met de zorg voor hun kinderen. Ze ervaren veel belemmeringen als het gaat om verdeling zorg en werk, dit zijn:

 

• Negatief beeld over kinderopvang /oppas (te duur, zelf willen doen, druk van cultuur) 

• Het ontbreken van een (steun) netwerk

• Ze denken op weinig begrip te kunnen rekenen van hun werkgever als ze niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte van hun kind of wanneer ze zelf ziek zijn.

• Tijdens de avond werd duidelijk dat veel vrouwen te maken hebben met gezondheidsproblemen en dit lastig kunnen combineren met werken. 


Tijdens deze FEM Talk werd duidelijk dat veel vrouwen überhaupt moeite hebben met het vinden van een baan, met als reden:
 

• Bovenstaande beren als het gaat om verdeling zorg en werk 

• Vrouwen van 50+ ervaren leeftijdsdiscriminatie;

• Vrouwen hebben het gevoel te weinig begeleiding te krijgen na bijvoorbeeld; echtscheiding en geven aan meer begeleiding/coaching nodig te hebben om een baan te kunnen vinden en hun leven weer op de rit te krijgen 

• Taalachterstand bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond 

• Vrouwen ervaren de begeleiding die ze krijgen als versnipperd, er zijn veel verschillende loketten en instanties betrokken. 
 

Download hier het verslag van deze regionale FEM Talk, inclusief de oplossingen en vervolgstappen >> 

 

De NVR FEM Talks NL is een serie bijeenkomsten georganiseerd door de NVR en haar lidorganisatie, in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. Meer informatie 


Uitgebreid zoeken