#caption
FEM Talks NL
#caption
FEM Talks NL


Wat zijn FEM Talks NL?

Wat is de kortste route naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren? De NVR organiseert samen met lidorganisaties een serie FEM Talks NL om antwoord op deze vraag te krijgen.


In deze FEM Talks worden alle kanten belicht: van ‘vanzelfsprekende’ rol- en tijdsverdelingen tot belemmerende factoren op de arbeidsmarkt. Dit doen we regionaal, landelijk en thematisch.  De serie wordt afgesloten met een symposium in 2022 in samenwerking met Universiteit Utrecht.


Wat bespreken en delen we dan?  Ervaringen, kennis, expertise, visies, grenzen, kansen, nieuwe ontwikkelingen, onbewuste patronen en succesfactoren. Met als doel bewustzijn en inzichten te vergroten en de juiste route te ontwerpen om bij te dragen aan een inclusieve economie en maatschappij voor mannen én vrouwen.

Welke ‘kanten’ worden belicht?  Denk aan arbeidsmarkt, mantelzorg, inkomen, keuzes, opleiding, cultuur, kinderen, nuggers, discriminatie, financiën, mannen, opvoeden, wetgeving, huishouden, pensioen, carrière, laaggeletterdheid, zwangerschap, 45- plussers, migranten, gender, deeltijdbanen.

 

Met wie?
Vrouwenorganisaties, universiteiten, vakbonden, bedrijfsleven, Europese instellingen ofwel: vrouwen, werknemers, wetgevers – op nationaal en europees niveau, wetenschappers, beleidsmakers en werkgevers.


De serie FEM Talks zijn een onderdeel van Ditwerktwel.nl, een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Lees meer >>


Uitgebreid zoeken

           
 IIW NL 
           
           
     
  
     
  
        
  
  
  
     
     
     
        
     
  
  
  
 IIW NL