#caption
Afsluitende bijeenkomst succesvol project De Nieuwe Toekomst
#caption
Afsluitende bijeenkomst succesvol project De Nieuwe Toekomst


Afsluiting van succesvol project: De Nieuwe Toekomst

Op 29 november 2019 is project De Nieuwe Toekomst (DNT) met een feestelijke  bijeenkomst afgesloten. Een middag om terug te kijken op de activiteiten die er in het land zijn uitgevoerd, de resultaten te delen en de betrokkenen te informeren hoe het na het einde van dit project met de methodiek de Nieuwe Toekomst verder zal gaan. Bekijk hier alle foto's van de bijeenkomst  (fotograaf Nancy Tjong) >> 

 

Een unieke methodiek 
De Nieuwe Toekomst is een methodiek gericht op het vergroten van economische zelfstandigheid en participatie van vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is landelijk gecoördineerd door Federatie Opvang en Nederlandse Vrouwen Raad. Op gemeentelijk niveau, werken gemeente, vrouwenopvang en vrouwenorganisaties samen om De Nieuwe Toekomst uit te voeren. In de training DNT volgen de vrouwen uit deze doelgroepen trainingsbijeenkomsten. In deze trainingbijeenkomsten leren de vrouwen om hun verwachtingen van de toekomst te concretiseren en om te zetten naar een persoonlijk ontwikkelingsplan met duidelijke doelen voor de toekomst. Na 10 weken gaan de vrouwen met hulp van een coach(-vrijwilliger)  negen maanden werken aan het uitwerken en halen van  hun doelen

 

Inzicht, zelfvertrouwen en steun 
Tijdens de bijeenkomst kwamen oud cursisten van De Nieuwe Toekomst  aan het woord. Zij  vertelden over wat De Nieuwe Toekomst voor hen heeft betekent. Één van de vrouwen zei: “Vanaf het moment dat ik aan de training  De Nieuwe Toekomst begon, is alles in mijn leven in een stijgende lijn gegaan . Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen gekregen en heb veel bereikt; ik heb nu een baan! Het trainingstraject heeft mij laten inzien dat je zelf al veel kunt, als je het maar wilt. Maar jezelf oprapen na een periode van huiselijk geweld is heel moeilijk als je geen hulp krijgt. Je hebt iemand nodig die naar je luistert en in je gelooft. Zonder mijn coach had ik niet een opleiding kunnen volgen, ze heeft mij bijvoorbeeld heel erg gesteund bij een gesprek  bij de gemeente. Ze hielp mee de gemeente te overtuigen  dat zo’n opleiding voor mij nu heel nodig en zinvol was . Ik ben heel blij dat De Nieuwe Toekomst mij is aangeboden en dankbaar voor mijn betrokken coach. Ik gun andere vrouwen in dezelfde situatie als waar ik in zat, ook zo’n groep.”

 

Obstakels 
Ook kwamen regionale projectcoördinatoren en coaches aan het woord om hun ervaringen met de methodiek De Nieuwe Toekomst te delen. Duidelijk werd dat er tijdens de training veel respect was voor deze vrouwen, maar dat er tegelijkertijd veel obstakels zichtbaar werden  die het moeilijk maakten voor de cursisten om hun leven weer op te pakken. Obstakels zoals schulden, het zoeken van een goede, veilige en betaalbare woning en zorg voor kinderen, maken dat het lang kan duren voordat  vrouwen zich verder kunnen ontwikkelen naar participatie en economische zelfstandigheid . Het is in dit ontwikkelingsproces cruciaal dat  daar voldoende tijd en ruimte voor is. Helaas willen gemeenten vaak snel resultaat zien en dat is niet altijd te verwachten van deze doelgroep.


Resultaten 
Toch zijn er belangrijke  resultaten behaald met dit project. Het project  De Nieuwe Toekomst begon in  2017 en eindigde op 1 december 2019. De methodiek de Nieuwe Toekomst is in 10 centrumgemeenten uitgevoerd bij in totaal  20 groepen vrouwen. Daarmee  zijn 175 vrouwen bereikt, waarvan 78% het hele project, inclusief negen maanden coaching, succesvol hebben afgerond. Gemiddeld was er een stijging van twee treden op de participatie ladder. 12% van deze vrouwen hebben een betaalde baan gevonden. Download hier de factsheet met de resultaten van het project  >>

 

Effectiviteitsonderzoek 
Suzanne Bouma, promovendus van de universiteit van Amsterdam en Atria, heeft een tussentijds verslag gegeven over de voortgang  van haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van de methodiek De Nieuwe Toekomst, dat Atria en de Universiteit van Amsterdam uitvoert naar De Nieuwe Toekomst. Definitieve resultaten van haar promotie onderzoek  komen naar verwachting over twee jaar.

 

Toekomst 

De stuurgroep van De Nieuwe Toekomst informeerde de aanwezigen  over het proces van overdracht van de  methodiek De Nieuwe Toekomst aan een organisatie die de methodiek duurzaam kan  overnemen en beheren.  Op dit moment wordt met meerdere partijen gesproken over deze overdacht. Zodra meer informatie bekend is, zullen we dit delen. Wilt u meer informatie over de methode? Mail dan naar info@de-nvr.nl 


Uitgebreid zoeken