#caption
#caption


Brief Netwerk VN Vrouwenverdrag naar Tweede Kamer

Op 18 juni 2019 vond er een Algemeen Overleg plaats over het emancipatiebeleid in Nederland en werd onder andere de implementatie/naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) besproken. Dit agendapunt was toegespitst op de follow-up rapportage die de Nederlandse regering op 8 november 2018 naar het CEDAW Comité heeft gestuurd. Ten behoeve van dit agendapunt heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een brief gestuurd om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

 

In 2018 moest de Nederlandse regering tussentijds rapporteren naar het CEDAW Comité over een aantal aanbevelingen die het Comité in 2016 had gedaan. Deze tussentijdse rapportage besloeg de volgende aanbevelingen:

  1. Genderstereotype beeldvorming:
    a) De opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet.
    b) De ontwikkeling van effectief, strategisch beleid ter bewustwording om positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes in de media te stimuleren.
    c) Onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes.
  2. De systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.
  3. De geleverde inspanning om zwangerschaps-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

 

Christine Nanlohy is NVR-vertegenwoordiger in het VN Vrouwennetwerk. Lees meer >> 


Uitgebreid zoeken