#caption
#caption


Het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en vluchtelingenvrouwen

Op 28 oktober 2019 organiseerde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag samen met de NVR en diverse anderen organisaties de bijeenkomst ‘Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen.’


Centraal stond het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en vluchtelingenvrouwen vanuit het perspectief van internationale mensenrechtenverdragen. Deze bijeenkomst is een specifieke insteek om de Verdragen waar Nederland zich aan verbonden heeft tegen het licht houden. Ten behoeve van deze bijeenkomst vond onderzoek plaats naar aanknopingspunten in internationale wetgeving/verdragen die het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwen onderstrepen. Vind hier het onderzoek dat door Vera Naaijkens is verricht.


Conclusie

Er zijn genoeg aanknopingspunten te vinden in internationale verdragen en wetgeving die (het belang van) het onafhankelijke verblijfsrecht voor vrouwen benadrukken. Hoewel de ene bron een meer directe verwijzing bevat dan de andere, en de ene internationale organisatie verdergaande teksten lijkt te produceren dan de andere, kan zeker worden gesteld dat de VN, de Raad van Europa en de EU alle drie begrijpen dat een afhankelijk verblijfsrecht nadelig is voor vrouwen. Ook is te zien dat vooral (huiselijk) geweld een omstandigheid is die deze organisaties doet pleiten voor onafhankelijke verblijfsvergunningen voor vrouwen. Lees verder >> 

 

Tonny Filedt Kok-Weimar was bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij is NVR-vertegenwoordiger bij EWL en zet zich al langer in voor dit thema in de werkgroep Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid (VVV) . Op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2019 zal ze meer vertellen over de uitkomsten van deze bijeenkomst. 


Uitgebreid zoeken