#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


FEM Talk over werk/zorg verdeling in Zwolle

Vrouwen in Nederland zorgen nog altijd twee keer zoveel als mannen. Ze zorgen voor de kinderen en voor het huishouden, en zorgen vaak als mantelzorger of vrijwilliger. Dit belemmert soms werken, parttime of fulltime. Hoe is de werk/zorg verdeling in de regio Zwolle? Hierover wordt gesproken tijdens deze FEM Talk avond in het stadhuis van Zwolle. Samen brengen we knelpunten in kaart en proberen we de bewustwording te vergroten waarmee de positie van financieel kwetsbare doelgroepen kan worden versterkt. Deze regionale FEM Talk is georganiseerd door Vrouwenplatform Carree in samenwerking met gemeente Zwolle en het Zwols Vrouwenplatform. 

 

Door samen te werken met het Zwols Vrouwenplatform, enkele wijken en het inzetten van de lokale netwerken van Carree, hebben wij ongeveer 25 vrouwen en verantwoordelijk wethouder Klaas Sloots mogen verwelkomen.

 

De groep bestond uit:
• Leden van de aangesloten organisaties van het Zwols Vrouwenplatform en van Vrouwenplatform Carree;

• Deelnemers van de Tafel van één van Women Inc Netwerk voor alle vrouwen;
• Vrouwen woonachtig in regio Zwolle met interesse voor dit thema;
• Vrouwen vanuit lokaal welzijnswerk en maatschappelijke organisaties. 

 

Welke knelpunten zijn er in Zwolle om arbeid en zorg te combineren en economisch zelfstandig te zijn?
En welke mogelijke oplossingen? 

 • De maatschappij is niet ingericht op de huidige situatie met het aantal eenoudergezinnen. 
 • De maatschappij is ingericht op het 1,5 verdienersmodel.   
 • Alleenstaande ouders met zorgtaken kunnen moeilijk rond komen als ze parttime werken. 
 • Er zijn veel bureaucratische regels als je in de bijstand zit en parttime ondernemer wilt worden of bent, deze regels belemmeren je in je mogelijkheden. Met minder regels zou je eerder uit de bijstand zijn. Meer vrijheid om te experimenteren voor je onderneming.  Verandering in Zwolle vanaf 1 januari 2020: soepelere regels voor mensen met een bijstandsuitkering om te werken of te studeren met behoud van uitkering. En een individuele aanpak met alle bijstandsgerechtigde vrouwen, maatwerk. 
 • Als een man schulden heeft en daardoor geen kinderalimentatie hoeft te betalen, zit je daardoor als vrouw met een éénoudergezin op bijstandsniveau qua inkomen. 
 • Je hebt als je in de bijstand zit en een éénoudergezin hebt geen zicht op alle mogelijkheden/loketten die er zijn om hulp te krijgen om economisch zelfstandig te worden. Daarom heb je een coach nodig die hier wel zicht op heeft. 
 • Belastingmaatregelen die aansluiten bij de laagstbetaalde mensen zodat ze niet na drie maanden al weer ontslagen worden omdat een subsidie voor een werkgever stopt.
 • Ruimte bij de werkgever om personeel in dienst te houden ook als het even minder goed gaat. Mensen ‘duurzaam’ aanstellen. 
 • We moeten ook jongens en mannen coachen. Alle projecten zijn nu voor vrouwen. En we moeten meer samenwerken met organisaties die jongens en mannen coachen. 
 • Onderwijs is essentieel. Soms krijgen kinderen de voorbeelden van een gelijkwaardige verdeling van zorg en werk niet van thuis mee. Dan kan het onderwijs hier een rol in spelen. 
 • Als vrouwen zouden we onderling niet kritisch naar elkaar moeten zijn (en elkaar afvallen), maar elkaar steunen.
 • De werkzorgberekenaar bekend maken onder alle vrouwen en mannen. Vul hem samen met je partner in! 
 • Basisinkomen, is dit misschien een oplossing? 
   

Vrouwen met bijstandsuitkering
Tijdens deze FEM Talk kwam met name naar boven dat de groep vrouwen die een bijstandsuitkering hebben zijn gebaat bij de volgende zaken:

 • Soepelere regels voor vrouwen met een bijstandsuitkering om te werken of te studeren met behoud van uitkering.   
 • Een individuele aanpak om deze vrouwen uit de bijstand te begeleiden: luisteren, coaching, ondersteuning, veiligheid. Een ‘eigen’ coach die zicht heeft op welke mogelijkheden er allemaal zijn, omdat er veel loketten/instanties zijn.     
 • Trainingen aanbieden op het gebied van ondernemen. 
 • Werkgevers zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om mensen die uit de bijstand komen ‘duurzaam’ aan te stellen, waardoor ze niet na bijvoorbeeld  drie maanden mensen alweer moeten ontslaan. 
 • Niet alleen vrouwen vragen naar knelpunten en oplossingen, maar ook mannen. En niet alleen de vrouwen coachen en begeleiden, maar ook de mannen. 
 • Vrouwen met een taalachterstand hebben een kans (werkervaringsplek/stage) nodig om te kunnen beginnen, en al doende de taal verder te ontwikkelen.

Download het complete verslag van de FEM Talk Zwolle - Vrouwenplatform Carree >> 

 

De regionale FEM Talk wordt georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het! bestaande uit de Nederlandse Vrouwen Raad, Bureau Clara Wichmann, Movisie, Women Inc en Wo=Men. De FEM Talks richten zich op de positieverbetering van financieel kwetsbare groepen vrouwen.  

 


Uitgebreid zoeken