#caption
#caption


New York: evaluatie van blauwafdruk vrouwenrechten

In 1995 ondertekende de 189 lidstaten van de Verenigde Naties de Beijing Declaration en het Platform for Action (BPFA), de meest uitgebreide blauwdruk voor rechten van vrouwen waar ter wereld zij ook wonen. De afspraken die in 1995 in Beijing werden gemaakt worden bewaakt in de Commission on the Status of Women (CSW), die elk jaar in het eerste kwartaal in New York vergadert.   

Feminists want System Change
In de voorbereiding van de 64ste zitting in maart 2020 van de Commission on the Status of Women (CSW) en de viering van het 25 jarig bestaan van de BPFA, kwamen regeringen en maatschappelijk middenveld van UNECE (United Nations Economic Commission of Europe) eind oktober 2019 in Geneve bijeen om de voortgang in de uitvoering van de BPFA te bespreken.
Eind januari 2020 verscheen het rapport #Feminists want System Change waarin een compilatie wordt gegeven van de perspectieven van feministen en maatschappelijke organisaties uit meer dan 45 landen in de UNECE-regio. Het rapport is opgesteld door Women Engage for a Common Future dat ook namens de Women’s Majority Group leiding gaf aan het proces van maatschappelijke betrokkenheid bij de review meeting in Geneve.


De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:
1. Maak een eind aan discriminatie tegen vrouwen en meisjes in al hun verscheidenheid.
2. Garandeer gelijke participatie en besluitvorming.
3. Zorg voor de lichamelijke autonomie van vrouwen, hun seksuele en reproductieve gezondheid.
4. Zorg voor een feministisch economisch beleid en klimaatrechtvaardigheid.
5. Zorg voor vrede, gerechtigheid en verantwoordingsplicht.
6. Maak een eind aan geweld tegen vrouwen, meisjes en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.
7. Zorg voor de rechten van vrouwen in de media, onderwijs en technologie.

Briefing CSW64
In de voorbereidingen van de komende CSW vond op 30 januari 2020 de briefing plaats bij het Ministerie van OCW (Emancipatie). Daar werd de inzet van de Nederlandse regering  voor de CSW gepresenteerd. De delegatie van Nederland gaat vooral inzetten op: participatie van vrouwen in de publiciteit, economische onafhankelijkheid van vrouwen, toegang tot decisison making voor vrouwen, stereotypering van vrouwen en LHBTI, gender based violence en intersectionaliteit.

Tijdens de briefing werd ook de NGO vertegenwoordiger  maatschappelijk middenveld voor 202O  Joyce Hamilton van het COC voorgesteld. Zij is nauw betrokken bij de voorbereidingen voor een side event dat tijdens de CSW in New York zal plaatsvinden en gaat over de rechten van sekswerkers.

Uiteraard was er ook aandacht voor het side event dat VN Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas tijdens de CSW verzorgd. Dit side event vindt plaats op 10 maart en gaat over Female values in the health sector.  

Atria en Wo=Men presenteerden tijdens de briefing de inzet van het maatschappelijk middenveld voor de CSW: Beijing, Backlash and the Future of Women’s Rights, Dutch Civil Society Priorities for Beijing+25


Uitgebreid zoeken