#caption
#caption


Coronacrisis zet vrouwenrechten wereldwijd onder druk

Froukje Gaasterland en Anne-Floor Dekker van respectievelijk onze alliantiepartners Atria en Wo=Men schrijven in het Parool van 6 april dat de Coronacrisis de vrouwenrechten wereldwijd onder druk zet. Vrouwen leiden zwaar onder de maatregelen tegen Corona. Hun rechten, inkomens en levens zijn in gevaar.

Zij roepen op om vrouwenrechten niet uit het oog te verliezen. De maatregelen tegen het coronavirus worden genderblind genomen, maar de gevolgen zijn niet genderneutraal. Er zijn extra middelen nodig om de toename van huiselijk geweld op te vangen. Verbeter de arbeidsvoorwaarden in de informele sector en voor personeel met flexcontracten. Vraag maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Limiteer mensenrechten beperkende maatregelen tot het minimum en garandeer dat deze onder voorwaarden en tijdelijk zijn. Garandeer vertegenwoordiging van vrouwen uit vitale beroepsgroepen en experts in crisisteams en besluitvormende organen. Zorg voor inclusieve besluitvorming en voor struc­turele herwaardering van de zorg- en onderwijssector. Ondersteun maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten die mensen in kwetsbare posities steunen.

Zie het volledige artikel >>


Uitgebreid zoeken