#caption
#caption


Bescherming tegen huiselijk geweld moet onderdeel zijn van Corona-aanpak

De dringende oproep van het kabinet is #blijfthuis, maar voor veel vrouwen is thuis helaas geen veilige plek. Zo waarschuwt het College voor de Rechten van de Mens op haar website.
Wereldwijd neemt het aantal gevallen van huiselijk geweld, vooral tegen vrouwen, schrikbarend toe. Als mensen de hele dag dicht op elkaar zitten in een situatie die voor iedereen stressvol is, kunnen de spanningen hoog oplopen en zich uiten in lichamelijke en geestelijke mishandeling.

Het College benadrukt dat ook in Nederland hulpverleners en andere deskundigen zich grote zorgen maken. En dat verschillende internationale instanties, tot aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties toe, al staten opgeroepen hebben om in actie te komen. Volgens het College voor de Mensenrechten moet het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld onderdeel zijn van de nationale strategie om het Coronavirus te bestrijden.

Zie www.mensenrechten.nl


Uitgebreid zoeken